Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Psychologie       Adoniscomplex       Anabolen & studies       Anabolen & risico's    

2 8 - 1 1 - 2 0 0 3

Psycholoog: bodybuilders zijn rechts, traditioneel en narcistisch

Mannen die aan bodybuilding doen zitten psychologisch anders in elkaar dan andere mannen die niet met gewichten trainen om een fysiek te verbeteren. Dat ontdekte een Israelische onderzoeker, die tachtig bodybuilders en tachtig niet-trainende mannen onderwierp aan vier personnlijkheidstests.

Hieronder vatten we de uitkomsten van de tests samen.

Narcissistic Personality Inventory (NPI)
Meet hoe belangrijk en de moeite waard mensen zichzelf vinden. Mensen die zichzelf mooier, belangrijker en deskundiger vinden dan ze in het echt zijn, obsessief verlangen naar bevestiging van hun incorrecte zelfbeeld, geen empathie hebben en. Psychologen spreken dan van narcisme.
Uitkomst: Bodybuilders zijn narcistischer dan mannen die niet trainen.

Bem's Sex Role Inventory (SRI)
Meet hoe mannelijk of vrouwelijk mensen zich gedragen. Mannelijke wetenschappers worden meer gewaardeerd als ze zich niet al te traditioneel-mannelijk gedragen. Een paar straten van de universiteit verwijderd is dat vaak precies andersom.
Uitkomst: Bodybuilders gedragen zich mannelijker dan mannen die niet trainen.

Attitudes Toward Homosexuality Scales (ATH)
Meet hoe iemand denkt over homoseksuelen? Positief of negatief?
Uitkomst: Bodybuilders denken en voelen net zo over homoseksualiteit als andere mannen.

Right Wing Authoritarianism Scales (RWA)
Meet de behoefte aan een Grote Sterke Leider, wiens harde optreden beschermt tegen reeel of vermeend gevaar.
Uitkomst: Bodybuilders hebben niet meer behoefte aan een Sterke Man dan andere mannen. Ze zijn wel beduidend rechtser dan andere mannen.

Onderzoeker Gidi Rubinstein wilde de studie van de Amerikaanse antropoloog Alan Klein toetsen. Klein onderzocht in de laten jaren tachtig en vroege jaren negentig een hard core gyms in CaliforniŽ en schreef daar een - voor bodybuilders - schokkend boek over: Little Big Men.

In Little Big Men zegt Klein dat bodybuilders trainen om complexen van minderwaardigheid te overkomen, en daarmee doorslaan naar de andere - narcistische - kant. Ze gaan zich dan ook extra mannelijk gedragen. Wat dat betreft bevestigt Rubinstein Kleins studie.

Het narcisme leidt tot een angst voor alles wat het verworven zelfvertrouwen en de nieuwe mannelijkheid bedreigt, zegt Klein: vrouwenemancipatie, immigranten, intellectuelen. Politiek zijn de meeste bodybuilders daardoor rechts en gevoelig voor de aantrekkingskracht van Sterke Mannen die de vermeende bedreigingen uit de weg kunnen ruimen. Rubinstein kon dat aspect niet bevestigen.

Klein beschrijft ook hoe veel bodybuilders hun anabolen bekostigen door op te treden op homofeesten of door te werken in de homoprostitutie. Als reactie daarop worden de overwegend heteroseksuele bodybuilders rabiaat homofoob. Ook daarvoor vond Rubinstein geen bevestiging.

Gidi Rubinstein. Macho man: Narcissism, homophobia, agency, communion, and authoritarianism - a comparative study among Israeli bodybuilders and a control group. Psychology of Men and Masculinity, volume 4, issue 2, july 2003, pages 100-110.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken