Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Anabolen & studies       Anabolen & risico's       Groeihormoon       Levensverlenging    

0 2 - 1 1 - 2 0 0 8

  Overmaat groeihormoon verkort het leven (Neuroendocrinology. 2003 Oct;78(4):210-6.)
Bedrijven verkopen groeihormoon dan wel als een verjongingshormoon, dat ouderen hun vitaliteit en fitheid moet teruggeven, maar het bewijs dat groeihormoontherapie het leven verlengt is nooit geleverd. Sterker: uit proeven met muizen die door een genetische ingreep meer groeihormoon zijn gaan aanmaken, blijkt juist het tegenovergestelde. De GH-gen-muizen leven korter dan normale muizen.
Dat schreef verouderingsonderzoeker Andrzej Bartke vijf jaar geleden in Neuroendocrinology, in een stuk dat de ervaringen met groeihormoonmuizen samenvat. Die muizen worden dertig tot zestig procent groter dan gewone muizen en worden sneller volwassen, ze hebben op volwassen leeftijd minder vet, maar ze gaan ook eerder dood. In sommige studies is hun levensduur met meer dan de helft gereduceerd.
Hieronder zie je de gegevens uit zo'n experiment waarin onderzoekers de levensduur van transgene GH-supermuizen [Tg] vergeleken met die van normale muizen.


Overmaat groeihormoon verkort het leven


In psychologische tests scoren jonge GH-muizen hoger dan normale muizen. Daar staat tegenover dat de GH-muizen op hogere leeftijd sneller mentaal achteruitgaan.
GH-muizen zijn vruchtbaarder dan gewone muizen. Ze beginnen niet alleen op jongere leeftijd met de voorplanting, maar de wijfjes krijgen per nest ook meer jongen en worden na de worp ook weer sneller vruchtbaar.
Waarom het extra groeihormoon de levensduur verkort is niet duidelijk. GH-muizen hebben vaak een vergrote lever en hebben meer kans op kanker, maar dat is geen afdoende verklaring.
Waarschijnlijk is de verkorte levensduur een endocrinologisch effect.
Groeihormoon
GH-muizen maken ook meer corticosteroidhormoon aan, meer IGF-1 en meer insuline. Van insuline en corticosteroidhormoon is bekend dat ze de veroudering versnellen. Muizen die niet op groeihormoon reageren omdat ze geen GH-receptoren hebben leven juist langer dan gewone muizen.
Een aanvullende verklaring is dat een verhoogde groeihormoonspiegel de behoefte aan energie via de voeding verhoogt. De muizen eten niet genoeg voor reparatiefuncties, al hun energie gaat op aan groei. Er zijn proeven waarin GH-supermuizen langer leven als ze extra bijvoeding in de vorm van suikerwater krijgen.
Bartke durft in zijn stuk niet te zeggen dat het gebruik van groeihormoon het leven verkort. Je kunt de gegevens uit de dierstudies niet 1-2-3 overplaatsen naar mensen. Maar als bedrijven groeihormoon als longevity drug verkopen, dan zou je toch verwachten dat ze die claim met onderzoek kunnen onderbouwen. En dat kunnen ze dus niet.
"The widely published 'anti-aging' effects of exogenous GH concern primarily changes in body composition, lipid profiles, and various indices of the quality of life rather than biomarkers of aging", schrijft Bartke in de laatste alinea van zijn artikel. "There are no data on the effects of GH therapy on longevity in men."

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken