Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Vitamines       ADHD       Psychologie       Cerebrogenics    

0 2 - 0 8 - 2 0 0 8

  Multivitaminepil laat kinderen netter denken (Br J Nutr . 2008 Nov;100(5):1086-96.)
Als kinderen dagelijks een supplement slikken met extra vitamines en mineralen werken hun hersenen nauwgezetter. De kinderen maken in psychologische tests minder foutjes. Dat concluderen onderzoekers van Northumbria University
Als kinderen dagelijks een supplement slikken met extra vitamines en mineralen werken hun hersenen nauwgezetter. De kinderen maken in psychologische tests minder foutjes. Dat concluderen onderzoekers van Northumbria University uit een proef waaraan tachtig kinderen van acht tot veertien jaar meededen.
uit een proef waaraan tachtig kinderen van acht tot veertien jaar meededen.
De Britten gaven hun proefpersonen twaalf weken elke dag twee kauwtabletjes van Pharmaton Kiddi. De kinderen moesten de tabletten 's ochtends bij het ontbijt opeten. Hieronder zie je wat er in zo'n tablet zit.
De onderzoekers lieten de proefpersonen vlak nadat ze hun eerste kauwtablet hadden gekregen testjes op de computer doen. De laatste test vond plaats op de laatste dag van het experiment, maar de onderzoekers testten de kinderen ook een paar keer halverwege de proef.

Als kinderen dagelijks een supplement slikken met extra vitamines en mineralen werken hun hersenen nauwgezetter. De kinderen maken in psychologische tests minder foutjes. Dat concluderen onderzoekers van Northumbria University uit een proef waaraan tachtig kinderen van acht tot veertien jaar meededen.

Het meest consistente - en eerlijk gezegd ook het enige consistente - effect dat de onderzoekers ontdekten betrof een test waarbij op het scherm een pijltje verscheen dat naar links of naar rechts wees. Wees het naar links, dan moesten de kinderen links van het pijltje klikken, op een symbooltje. Wees het pijltje naar rechts, dan moesten de kinderen rechts van het pijltje klikken. Dat gebeurde zo'n tachtig keer.
De figuur hieronder laat zien hoe vaak de kinderen fout klikten. De donkere balkjes staan voor de kinderen die het supplement gebruikten. De witte balkjes staan voor kinderen die een placebo kregen.

Als kinderen dagelijks een supplement slikken met extra vitamines en mineralen werken hun hersenen nauwgezetter. De kinderen maken in psychologische tests minder foutjes. Dat concluderen onderzoekers van Northumbria University uit een proef waaraan tachtig kinderen van acht tot veertien jaar meededen.

Drie uur na inname maakten de kinderen die de vitaminepil hadden geslikt al minder fouten. Dat was ook nog zo toen de kinderen halverwege het experiment het testje maakten, en toen na twaalf weken, op de laatste dag van het experiment.
Het klinkt heel veelbelovend, maar je moet je realiseren dat de onderzoekers de kinderen acht tests afnamen, voor allerlei mentale functies - zoals reactiesnelheid, het geheugen en opmerkzaamheid. Op al die andere functies hadden Pharmatons pilletjes geen effect.
Via een vragenlijst vroegen de onderzoekers ook aan de kinderen hoe ze zich voelden. De kinderen moesten aangeven of ze "relaxed, alert, jittery, tired" of "tense" waren, of ze hoofdpijn hadden, hoe hun algemene stemming was en of ze zich "mentaal vermoeid", "gelukkig" of "kalm" voelden.
Een hele batterij aan vragen. Er kwam helemaal niets uit. De vitaminepil had geen effect - behalve dan dat de kinderen die de kauwtabletjes slikten zich de ene keer meer, en de andere keer minder beverig voelden dan de kinderen die een placebo kregen.
Hieronder zie je het effect van de vitamines op de beverigheid van de kinderen halverwege de proef. De ene keer was de supplementgroep beveriger dan de placebogroep, dan de andere keer niet.

Als kinderen dagelijks een supplement slikken met extra vitamines en mineralen werken hun hersenen nauwgezetter. De kinderen maken in psychologische tests minder foutjes. Dat concluderen onderzoekers van Northumbria University uit een proef waaraan tachtig kinderen van acht tot veertien jaar meededen.

Al met al een bescheiden resultaat. Het is het beter dan niets, maar je kunt op basis van deze studie nog niet gaan pleiten voor overheidsprogramma's waarin schoolkinderen dagelijks een multivitamientje krijgen. Dat weerhoudt de onderzoekers er niet van om hun publicatie, die binnenkort verschijnt in de British Journal of Nutrition, te besluiten met een ietwat pompeuze slotzin. "Naturally, these observations require replication in larger cohorts, but they do suggest that this matter should be given some priority."
Dat getuigt van zelfvertrouwen. Of herkennen wij hier misschien de hand van de sponsor van de studie? Dat is - uiteraard - Pharmaton, de maker van de uitgeteste kauwtabletten.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken