0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Positieve psychologie       Preventie van kanker       Meditatie & Yoga       Hart & bloedvaten    

1 8 - 0 2 - 2 0 0 9

  Mediteren beschermt tegen kanker en hartaanval (Am J Cardiol. 2005 May 1;95(9):1060-4.)
Ouderen die aan transcendente meditatie doen leven langer. Het mediteren verlaagt de kans op dood door kanker of hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een her-analyse van twee studies naar de gezondheidseffecten van meditatie onder 55-plussers, waarvan de onderzoekers de resultaten bijelkaar veegden.
Lezers van Ergogenics kennen één van de studies die de onderzoekers voor hun
Mediteren beschermt tegen kanker en hartaanval
heranalyse gebruikte: we schreven er een paar weken geleden over. Het is een onderzoek van Maharishi University onder tachtigers, waarvan een groep meditatieve technieken aanleerde. De andere studie die de onderzoekers gebruikten betrof zwarte oudere Amerikanen met een verhoogde bloeddruk. Ook in die studie kreeg een groep proefpersonen een cursus Transcendente Meditatie (TM). Controlegroepen kregen informatie over gezondheid of leerden een ontspanningstechniek.
De onderzoekers volgden hun proefpersonen gemiddeld een kleine acht jaar. In een enkel geval volgden de onderzoekers een proefpersonen zelfs negentien jaar. De figuur hieronder toont het effect van de transcendente meditatie op de sterfte. De donkere lijn staat voor de TM-groep.


Mediteren beschermt tegen kanker en hartaanval


Zeker de eerste tien jaar na het aanleren van transcendente meditatie is het effect duidelijk. Daarbij moet je opmerken dat de onderzoekers weinig gegevens hadden van proefpersonen die gedurende een langere periode waren gevolgd.
Transcendente meditatie verminderde de kans op sterfte met 23 procent. Toen ze de gegevens verder uitsplitsten zagen de onderzoekers dat transcendente meditatie de kans op een dodelijke hartaanval verminderde met dertig procent en de kans op dood door kanker halveerde. Meditatie deed niets met de kans op diabetes-2.
De proefpersonen hadden een verhoogde bloeddruk. Het mediteren verlaagde hun bloeddruk op een manier die je kunt verwachten bij behandeling met medicijnen, schrijven de onderzoekers.
Hoewel de onderzoekers zijn verbonden aan de universiteit van het TM-concern van Maharishi Mahesh Yogi heeft dat bedrijf hun onderzoek niet volledig betaald. De onderzoekers kregen ook geld van de Amerikaanse National Institutes of Health.

Mediteren verlengt levensduur (31-1-2009)

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken