Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Magnesium       Cerebrogenics       Antiveroudering & suppletie       Antiveroudering & leefstijl    

0 3 - 0 6 - 2 0 0 9

  Lecithine houdt gehoor scherp (Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Sep;127(3):138-44.)

Luister je graag naar vrije radicalenherrie op je iPod? Of rijd je rond in - zoals de ouderen van dagen dat noemen - een boemboem-auto, met zulke harde muziek dat de klinkers uit het wegdek vibreren? Dan is het artikel dat Amerikaanse onderzoekers zeven jaar geleden publiceerden in Otolaryngology Head and Neck Surgery interessant voor jou. Volgens de onderzoekers beschermt suppletie met lecithine het gehoor.

Lecithine houdt gehoor scherp
De verslechtering van het gehoor door veroudering of lawaai is volgens een populaire theorie het gevolg van vrije radicalen - andere vrije radicalen dan die van hierboven - die ontstaan in de gehoororganen. Die agressieve moleculen tasten membranen en het erfelijk materiaal aan van de mitochondria, de energiecentrales van de cel. Mitochondria zijn waarschijnlijk, miljoenen jaren terug, aparte cellen geweest, die in symbiose zijn gaan samenleven met andere cellen. Mitochondria hebben nog steeds een eigen DNA.

De onderzoekers, verbonden aan het Henry Ford Health System, gaven een groep ratten van anderhalf jaar oud een half jaar lang elke dag voer waaraan lecithine was toegevoegd. Dagelijks kregen de dieren 300 mg lecithine per kilogram lichaamsgewicht. Een controlegroep at gewoon voer. In lecithine zitten phospholipiden, die in het lichaam in de membranen gaan zitten. De onderzoekers vroegen zich af of ze zo de schade door vrije radicalen en dus ook het verouderingstempo konden beperken.

Na een half jaar waren de ratten twee jaar oud en bejaard. Toen maten de onderzoekers de scherpte van het gehoor van de dieren. Door de activiteit van een gehoorszenuw te meten bepaalden hoe sterk een geluid moest zijn om nog door de hersenen geregistreerd te worden. In de figuur hieronder zie je dat de oren van ratten die lecithine hadden gekregen ongeveer de helft minder decibellen nodig hadden om geluid op te merken.


Lecithine houdt gehoor scherp


Daarna bepaalden de onderzoekers het mechanisme waarlangs de lecithinesuppletie werkte. Toen ze uit weefsels uit de gehoorsorganen van de ratten membranen van de mitochondria lospeuterden zag ze dat de membranen van de lecithineratten beter werkten.

Om te kijken of daardoor ook het erfelijk materiaal was beschermd, bepaalden de onderzoekers hoeveel materiaal hoeveel gaten er in het DNA van de mitochondria zaten. Hoe meer gaten er in het DNA van mitochondria zitten, des te sterker is dat DNA verouderd. In de figuur hieronder staan de grijze balkjes voor het erfelijk materiaal van de controlegroep en de zwarte balken voor de lecithinegroep. Hoe hoger de staatjes, des te meer gaten zitten er in het DNA van de hersenen, de gehoorszenuw en de stria vascularis, een stukje van het gehoorsorgaan.


Lecithine houdt gehoor scherp


Lecithine vertraagt dus de veroudering van het gehoorsorgaan, concluderen de onderzoekers. En, zo voegen wij daaraan toe, misschien vertraagt lecithine op andere plaatsen in het lichaam de veroudering ook.

Andere studies, waarin dieren worden blootgesteld aan lawaai, hebben laten zien dat voedingsstoffen als magnesium en betacaroteen gehoorsbeschadiging kunnen voorkomen. Een Nederlands onderzoek concludeerde nog niet zo lang geleden dat foliumzuursupplementen de achteruitgang van het gehoor van ouderen vertragen. [Ann Intern Med. 2007 Jan 2;146(1):1-9.]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken