Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Overgewicht       Psychologie       Ongewone Anabole Technieken     Hitte Hitte Hitte  Hitte    

1 7 - 0 3 - 2 0 0 7

  Langdurige hitte goed en slecht voor spieropbouw (Can J Physiol Pharmacol. 2000 Jul;78(7):557-64.)
Hoge temperaturen zijn anabool en katabool tegelijkertijd. Dat blijkt uit deze rattenstudie, waarin onderzoekers ratten langdurig blootstelden aan een temperatuur van 35 graden Celsius en vervolgens bepaalden wat voor effect dat had op de spieropbouw van de dieren.
Na twintig dagen bevatten de soleus - een kuitspier die vooral bestaat uit langzame vezels - en de gastrocnemius - een kuitspier met vooral snelle spiervezels - respectievelijk zeven en veertien procent minder eiwit dan de spieren van dieren die twintig dagen bij een temperatuur van 25 graden hebben geleefd.
Voor een deel komt dat omdat de dieren minder eten tijdens hitte. Als de onderzoekers ratten bij een temperatuur van 25 graden Celsius net zoveel laten eten als de 35-graden-ratten, dan bevatten de soleus en de gastrocnemius van die dieren na twintig dagen respectievelijk 31 en 21 procent minder spiereiwit.
Dat betekent, aldus de onderzoekers, dat dagenlange bloostelling hitte ook een antikatabool mechanisme activeert dat het effect van minder eten afzwakt.
Dat anti-katabole mechanisme heeft misschien te maken met T3-hormoon. Langdurige hitte verlaagt de concentratie T3-hormoon.

1 5 - 0 3 - 2 0 0 7

  Enge ziekten uit het plantenrijk springen over (Resource 15 Maart 2007) [Offline]
Gebruikers van virusremmers. Ontvangers van transplant-organen, die medicijnen slikken om afstoting te voorkomen. Mensen met immuunziekten. Ze vormen een reservoir voor bacterien en schimmels uit het plantenrijk, die profiteren van de verzwakte immuunsystemen.
Achtergrondverhaal over de stille invasie van plantaardige pathogenen in de menselijke populatie, die artsen sinds enkele tientallen jaren gedachtenloos vastleggen in een groeiende stapel gevalsbeschrijvingen.

0 8 - 0 3 - 2 0 0 7

  Hoe gezonde vetten ervoor zorgen dat spieren brandstof krijgen (Resource 8 Maart 2007) [Offline]
Wagenings onderzoek uit de koker van Michael Mueller en Sander Kersten. Met in de hoofdrol - naast promovendus Rinke Stienstra - PPAR-alfa.
PPAR's zijn receptoren voor vetten, PPAR-alfa zit in levercellen. Vooral gezonde meervoudig onverzadigde vetzuren - de vetzuren in vis voorop - prikkelen PPAR. Verzadigde vetten en transvetten doen het nauwelijks. Daarom is een
PPAR-gamma
dieet met veel verzadigde vetten niet gezond, en een dieet met veel meervoudig onverzadigde vetten wel.
Zijn er geen of weinig verbindingen in het lichaam die PPAR-alfa prikkelen, dan maakt de lever meer ontstekingseiwitten aan. Dat ontdekte Stienstra door proeven met ratten die geen PPAR-alfa konden aanmaken.
Zijn die verbindingen er wel, dan neemt de aanmaak van ontstekingseiwitten juist af. Dat kun je afleiden uit experimenten met een farmacologische ligand voor PPAR-alfa, die de receptor nog beter prikkelt dan visvetzuren.
Die ontstekingseiwitten verminderen in de spieren de gevoeligheid voor insuline. Bij dikke mensen spelen ontstekingseiwitten waarschijnlijk een sleutelrol in het ontstaan van diabetes-2.

0 2 - 0 3 - 2 0 0 7

  Dodelijk virus zit in zweet (BBC 1 March 2007)
Hepatitis-B zit in zweet. Contact-sporters kunnen via het zweet van andere sporters dus in theorie hepatitis oplopen, aldus een Turkse onderzoeker in Br J Sports Med. Published Online First: 1 March 2007.
Selda Bereket-Yucel vond het virus in dertien procent van de worstelaars. Elf procent droeg het virus in zijn zweet.
Volgens Britse onderzoekers is de concentratie echter te laag om het gevaar voor besmetting reel te maken.

0 1 - 0 3 - 2 0 0 7

  Opleiding houdt allochtonen slank en gezond (Resource 1 Maart 2007) [Offline]
Onder Nederlanders van Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst komt overgewicht vaker voor dan onder autochtone Nederlanders. Het belangrijkste wat we daaraan kunnen doen is het opleidingsniveau van allochtonen verhogen. Dat zeggen Wageningse onderzoekers in Obesity (Silver Spring). 2007 Feb;15(2):483-93.
De eerste auteur, Judith Cornelisse-Vermaat, publiceerde eerder een onderzoek naar geluk. Daaruit bleek dat, als je gelukkig wilt zijn, je niet moet immigreren, niet moet roken en gezond moet zijn. Ben je mannelijk, dan moet je ook nog veel geld verdienen.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken