Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Testosteron & leefstijl       Testosteron & suppletie       Anabolen & studies       Anabolen & risico's    

2 6 - 0 1 - 2 0 0 9

  Kuren met testosteron effectiever dan met nandrolone, zegt het Amerikaanse leger (J Steroid Biochem Mol Biol. 1991;40(4-6):607-12.)
In de late jaren tachtig van de vorige eeuw experimenteerde het Amerikaanse leger met anabole steroïden op soldaten. Eén van de experimenten die de legerartsen uitvoerden was een vergelijkend onderzoek naar het effect van nandrolone en testosteron. Welk anabool steroid werkt nou het beste? Dat wilden de legerartsen weten.
Kuren met testosteron effectiever dan met nandrolone, zegt het Amerikaanse leger
Kuren met testosteron effectiever dan met nandrolone, zegt het Amerikaanse leger
Mandrolone [structuur hiernaast; boven] is bijna identiek aan testosteron [structuur onder]. Het verschil tussen de twee moleculen is dat de 19-methylgroep, bij testosteron aanwezig, bij nandrolone ontbreekt. Daardoor zet nandrolone minder makkelijk om in estradiol en heeft nandrolone dus minder vervrouwelijkende bijwerkingen dan testosteron. Het weglaten van de 19-methylgroep maakt bovendien dat nandrolone sterker interacteert met de androgeenreceptor. In dierstudies is de anabole werking van nandrolone groter dan die van testosteron. Meer over nandrolone lees je in Het Anabolenboek.
De artsen deden hun onderzoek met dertig gezonde en "lichamelijk actieve soldaten". Eentje van hen deed aan wielrennen, negen trainden met gewichten en twintig liepen hard. De artsen verdeelden de dertig soldaten in vier groepen.
Groep 1 kreeg wekelijks een injectie met honderd milligram testosteron-enantaat, zes weken lang. Het gebruikte preparaat was Delatestryl van Squibb. Groep 2 kreeg wekelijks driehonderd milligram van hetzelfde preparaat.
Groep 3 kreeg wekelijks honderd milligram nandrolone deacanoate. Het gebruikte preparaat was Deca-Durabolin van Organon. Groep 4 kreeg wekelijks driehonderd milligram nandrolone deacanoate.
Hieronder zie je de effecten van de testosteronkuurtjes. Daaronder zie je de effecten van de nandrolone-kuurtjes.


Kuren met testosteron effectiever dan met nandrolone, zegt het Amerikaanse leger


Kuren met testosteron effectiever dan met nandrolone, zegt het Amerikaanse leger


In de lichte dosering van honderd milligram per week - in de ogen van de doorsnee chemische atleet van nu hebben we het over homeopathische hoeveelheden - werkt nandrolone beter. Honderd milligram nandrolone bouwt meer massa op dan honderd milligram testosteron, en breekt meer vetmassa af. Tegelijkertijd lijkt de toename van lichaamskracht groter te zijn.
De kuurtjes van driehonderd milligram per week werkten beter dan de honderd milligramkuurtjes. Als je de resultaten van de zwaardere kuurtje met elkaar gaat vergelijken, dan komt testosteron als beste uit de bus. De gewichtstoename door beide kuurtjes is zo ongeveer gelijk aan elkaar - een ruime drie kilo - maar de testosterongebruikers verliezen daarbij vet, de nandrolone-gebruikers niet. Het effect van testosteron op de lichaamskracht is bovendien groter dan dat van nandrolone.
Hieronder zie je wat bloedwaarden. Als je op basis daarvan iets zou willen zeggen over de bijwerkingen van de kuurtjes, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen dat die elkaar niet veel ontlopen. B = de beginwaarden, D = de meting na zes weken.


Kuren met testosteron effectiever dan met nandrolone, zegt het Amerikaanse leger


Kuren met testosteron effectiever dan met nandrolone, zegt het Amerikaanse leger


Je ziet bij de mannen in de testosterongroepen hogere concentraties testosteron en estradiol. Hoe dat komt ligt voor de hand. Mogelijk is de kans op gyno bij de testosterongebruikers daarom wat hoger. Maar aan de andere kant weten we inmiddels dat nandrolone niet alleen een androgeen is, maar ook een oestrogeen. Door de afwezigheid van de 19-methylgroep past nandrolone ook op de estradiolreceptor.
Wel is duidelijk dat zeker in de lage dosis nandrolone minder negatief effect heeft op de testes dan testosteron. Het volume van de testes gaat minder achteruit en de aanmaak van zaadcellen blijft beter op peil. Het verschil tussen nandrolone en testosteron wordt bij de hogere dosering van driehonderd milligram per week al een stuk kleiner.
Op basis van deze studie kun je concluderen dat je bij niet-mdische doseringen meer effect kunt verwachten van testosteron dan van nandrolone. Je zou ook kunnen concluderen dat nandrolone misschien een beetje veiliger is dan nandrolone, maar dat laatste kun je op basis van recentere studies betwijfelen. In dierstudies blijkt dat forse doses nandrolon net iets linker zijn voor de bloedvaten dan forse doses testosteron.
Anabole steroïden zijn gemaakt om te gebruiken in kleine hoeveelheden. Ga je ze inzetten in hoge doseringen, dan vallen veel positieve eigenschappen van de preparaten echter weg. Dan blijkt ouderwets testosteron effectiever te zijn - en misschien ook nog minder riskant.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken