Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Anabolen & studies       Anabolen & risico's       Testosteron & leefstijl       Testosteron & supplementen    

3 0 - 0 6 - 2 0 0 9

  Dierstudie: koperchloride is testosteronbooster (Kathmandu Univ Med J (KUMJ). 2005 Oct-Dec;3(4):392-400.)

Een forse dosis koper verhoogt in ratten de aanmaak van testosteron, maar een net iets hogere dosis verlaagt die juist. Dat schreven fysiologen uit India en Nepal vier jaar geleden in de Kathmandu University Medical Journal. In hoge doses stimuleert koper waarschijnlijk de hypothalamus.

Dierstudie: koperchloride is testosteronbooster
In mensen die via hun werk zijn blootgesteld aan toxische hoeveelheden koper vinden onderzoekers vaak een verminderde aanmaak van zaadcellen. Dat correspondeert met de schadelijke effecten van hoge concentraties koper op de voortplanting van ratten, die onderzoekers in laboratoria hebben gevonden. Maar in reageerbuisstudies verhoogt koper juist de afgifte van LHRH door de hypothalamus. Dat is het hormoon dat de hypofyse de stuurhormonen LH en FSH laat maken. LH en FSH zetten de Leydigcellen in de testes aan tot de productie van testosteron. Dus hoe zit het nou? Is koper slecht of juist goed voor de voortplanting?

Om daar achter te komen injecteerden de onderzoekers opgroeiende mannelijke ratten dagelijks met koperchloride. De ratten kregen 26 dagen achtereen dagelijks direct en oplossing van koperchloride in hun darmen ingespoten. De ene groep kreeg niets, drie andere groepen proefdieren kregen per kilo lichaamsgewicht dagelijks duizend, tweeduizend of drieduizend microgram koper per kilogram lichaamsgewicht.

De dosis van duizend microgram/kg/dag verhoogde de testosteronspiegel, de hogere doses verlaagden die.


Dierstudie: koperchloride is testosteronbooster


In de testes verhoogde de testosteronstimulerende dosis van duizend microgram de activiteit van 17beta-hydroxysteroid-dehydrogenase. Dat enzym plakt hydroxylgroepen op het zeventiende koolstofatoom van androgenen. Het enzym staat onder invloed van LH. En verrek: laat de dagelijkse dosis van duizend microgram koperchloride de concentratie van dat hormoon nou verhogen. Hogere concentraties verlaagden de concentratie LH juist.


Dierstudie: koperchloride is testosteronbooster


Op FSH had koper geen positief effect.

De onderzoekers vermoeden dat de voor testosteron optimale dosis van duizend microgram/kg/dag de aanmaak van LHRH verhoogt. Die hoeveelheid verbeterde de kwaliteit van het zaad van de ratten, hogere doses verslechterden die. Het effect op de testosteronspiegel was groot genoeg om de testes en de prostaat te laten groeien.


Dierstudie: koperchloride is testosteronbooster


De onderzoekers hebben niet naar cortisol gekeken. In andere dierstudies remmen hoge doses koper de afgifte van corticosteroidhormoon door de bijnieren. Dat mechanisme zou ook de effecten van koper kunnen verklaren, denken de onderzoekers. Corticosteroidhormoon remt de testes.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken