[Advertentie]

Anabole Steroïde
Erklaert und Zusammengefasst

Dit standaardwerk en cult-boek vat samen wat de organische chemie weet over anabole androgene stero´den en hun metabolisme. Geen makkelijke kost, geen hapklare schema's, bomvol structuurformules en metabole routes. Voor mensen die Úcht alles willen weten over anabolica.

256 bladzijden.
Duitstalig.
E 19,90

Meer informatie...


Het Anabolenboek is ons biochemische textbook over anabole steroïden.

Voorwoord. Waarom een Anabolenboek?
1. Anabole steroïden
2. Vormen van eenvoudige koolstofverbindingen
3. Aminozuren en eiwitten
4. De structuurformule van testosteron
5. De naamgeving van steroïden
6. Hoe communiceren moleculen met elkaar?
7. Het ligand-androgeenreceptor complex
8. Werking van het testosteron-androgeenreceptor-complex
9. Wat zijn enzymen en hoe werken ze?
10. Enzymatische reacties van anabole steroïden
11. Metabolisme van testosteron, dihydrotestosteron, estron en estradiol
12. Preventie van metabole omzettingen van anabole steroïden
13. Chemische trucs tegen ongewenste metabole omzettingen van anabole steroïden
14. De werking van aromatase
15. Prohormonen
16. Esters, enol-esters, carbonaat-esters en carbamaten
17. Ethers en stikstofderivaten
18. Designersteroïden
19. Steroïden in designersupplementen
20. Selectieve androgeenreceptor-modulatoren (SARM's)
21. De echte anabole steroïden
Profiel: Androstenedione

The Anabolics Book is Ergo-Log's biochemical text book on anabolic steroids.

Prologue. About the Anabolics Book
1. Anabolic steroids
2. The shape of simple carbon compounds
3. Amino acids and proteins
4. The structural formula of testosterone
5. The nomenclature of steroids
6. Communication between molecules
7. Ligand androgen receptor complexes
8. The mode of action of the steroid-androgen receptor complex
9. How do enzymes work?
10. Enzymatic reactions of anabolic steroids
11. Metabolism of testosterone, dihydrotestosterone, estrone and estradiol
12. How to prevent undesired metabolic conversions of anabolic steroids
13. Chemical tricks to prevent undesired transformations of anabolic steroids
14. The working mechanism of aromatase
15. Prohormones
16. Esters, enol-esters, carbonate-esters and carbamates
17. Ethers and nitrogen derivatives
18. Designer steroids
19. Steroids in designer supplements
20. Selective androgen receptor modulators (SARM's)
21. The real anabolic steroids
Profile: Androstenedione