Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Testosteron & supplementen       Prostaatkanker       Kankerpreventie       Testosteron & leefstijl    

0 6 - 0 1 - 2 0 0 8

  Hoge natuurlijke testosteronspiegel verhoogt kans prostaatkanker alleen bij ouderen (Int J Cancer. 2008 Jan 2 [Epub ahead of print].)
Het is de "largest prospective study to examine the relationship between endogenous sex hormones and risk of prostate cancer", de studie van Amerikaanse kankeronderzoekers die binnenkort verschijnt in de International Journal of Cancer.
De onderzoekers volgden bijna dertigduizend Amerikaanse mannen tussen 1993 en 2001. De onderzoekers maten in
Testosteron
het bloed van de mannen de concentratie androstenedione, testosteron en de DHT-metaboliet 3-alpha-androstanediol-glucuronide. Daarnaast maten de onderzoekers de concentratie van het eiwit SHBG, dat in het bloed androgenen neutraliseert. Vervolgens keken ze welke mannen prostaatkanker kregen.
Volgens een populaire theorie verhoogt een hoge androgeenspiegel de kans op prostaatkanker, maar de meeste recente studies laten hooguit zwakke, statistisch niet-significante verbanden zien. Er zijn zelfs een paar studies waaruit blijkt dat een hoge testosteronspiegel de kans op prostaatkanker vermindert. Vandaar de interesse van de Amerikanen.
De onderzoekers vonden in eerste instantie niks. Volgens hun gegevens neemt de kans op prostaatkanker een beetje toe als mannen meer totaal testosteron, vrij testosteron (testosteron dat niet vastzit aan een eiwit) of biobeschikbaar testosteron (vrij testosteron plus testosteron dat vastzit aan het eiwit albumine) hebben.


Hoge natuurlijke testosteronspiegel verhoogt kans prostaatkanker alleen bij ouderen


Je ziet de kans op prostaatkanker bij de 25 procent van de mannen met de laagste androgeenspiegels versus de kans op kanker bij de 25 procent van de mannen met de hoogste androgeenspiegels.
De verbanden zijn niet statistisch significant. De boodschap van de bovenstaande tabel is dan ook: niks om je zorgen over te maken.
Maar je kent ze, die epidemiologen. Ze gaan net zo lang door met het uitsplitsen van hun gegevens tot ze iets vinden waarmee ze je wel uit je slaap kunnen houden. En dat doen ze hieronder.


Hoge natuurlijke testosteronspiegel verhoogt kans prostaatkanker alleen bij ouderen


In de bovenstaande tabel kijk je alleen naar gegevens van mannen die ouder zijn dan 65. De onderzoekers keken bovendien uitsluitend naar agressieve varianten van prostaatkanker. En ja hoor: ze hebben beet. De 25 procent van de mannen met de hoogste concentratie totaal testosteron in hun bloed heeft drie keer meer kans op een agressieve vorm van prostaatkanker dan de 25 procent van de mannen met weinig testosteron. Veel SHBG verlaagt de kans.
Niet riskant zijn androstenedione en de DHT-metaboliet 3-alpha-androstanediol-glucuronide. Onderzoekers hebben zich vooral over die laatste metaboliet wel eens zorgen gemaakt.
Als de onderzoekers verder rekenen, dan zien ze dat de zwakke tendenzen in de bovenste tabel bij de oudere mannen vandaan komen. Haal je die oudere mannen weg, dan doet een natuurlijk hoge androgeenspiegel niets met prostaatkanker. Veel testosteron in je lichaam is kennelijk pas na je 65ste misschien gevaarlijk.
Opvallend is dat vrij en biobeschikbaar testosteron ook na je 65ste geen invloed op prostaatkanker lijkt te hebben, maar de totale testosteronspiegel wel. Wij zijn natuurlijk maar domme journalisten, maar wij krijgen het donkerbruine vermoeden dat het risico hem zit in testosteron dat vastzit aan SHBG, en niet in andere vormen van testosteron.
Suggestie van de domme jongens en meisjes van Ergogenics: geef oudere mannen die behoefte hebben aan meer testosteron een testosteronanaloog die niet gaat vastplakken aan SHBG. Of een SARM.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken