Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Plantaardige extracten       Parkinson       Ginkgo biloba       Visolie    

2 8 - 1 1 - 2 0 0 7

  Hoe visolie beschermt tegen ziekte van Parkinson (FASEB J. 2008 Apr;22(4):1213-25.)
Een dieet met veel omega-3-vetzuren maakt beschermt de hersencellen die bij de ziekte van Parkinson verdwijnen. Dat schrijven Canadese onderzoekers in FASEB Journal.
De Canadezen deden proeven met muizen. Toen de onderzoekers de proefdieren injecteerden met het Parkinson-veroorzakende MPTP, zagen ze dat muizen die visolie door hun voer hadden gekregen beschermd waren tegen de drug.
Bij de ziekte van Parkinson verdwijnen in de hersenen - in de substantia nigra, om precies te zijn - de dopamineproducerende cellen - of dopaminergic cells in de literatuur.
Hoe dat kan, en hoe je dat proces kunt stoppen, is niet duidelijk. Wel weten onderzoekers dat MPTP, ooit op de zwarte markt gekomen als synthetische heroine, hetzelfde doet. Geef proefdieren MPTP, en ze krijgen Parkinson.
De Canadazen wilden weten of visolie beschermt tegen Parkinson. Er zijn al studies waarin een dieet met meer visolie beschermt tegen Alzheimer, maar over visolie en Parkinson is nog weinig bekend. Dus gaven de onderzoekers muizen tien maanden lang voer dat was verrijkt met visolie. Een kilo bevatte acht gram n-3-vetzuren. Dagelijks kregen de muizen per kilo lichaamsgewicht ongeveer 450 milligram visvetzuren binnen. Na die periode injecteerden de onderzoekers de muizen met MPTP en onderzochten twee weken later de hersenen van de dieren.

Hoe visolie beschermt tegen ziekte van Parkinson

De staatjes hierboven staan voor het aantal cellen uit de substantia nigra die het enzym tyrosinehydroxylase aanmaken. De cellen hebben dat enzym nodig voor de omzetting van het aminozuur tyrosine in dopamine.

Hoe visolie beschermt tegen ziekte van Parkinson

Nurr1 is een receptor die de dopamineproducerende cellen nodig hebben om te functioneren. De muizen die visolie hebben gekregen blijken beschermd te zijn tegen het desastreuze effect van MPTP op de aanmaak van die receptor.

Hoe visolie beschermt tegen ziekte van Parkinson

Hierboven zie je de concentratie dopamine in het striatum. Het visoliedieet kan niet voorkomen dat die concentratie daalt, maar kan de afname wel beperken.
Hoe visolie precies beschermt weten de onderzoekers niet. Misschien nemen de membranen van de hersencellen de langeketenvetzuren op en worden de cellen daardoor gewoon sterker, speculeren ze. Of misschien verhogen visvetzuren in de hersencellen de aanmaak van beschermende endogene factoren die de schade beperken als de onderzoekers MPTP toedienen.
"Als dit ook gebeurt met mensen die Parkinson krijgen, dan zouden we ze met visolie kunnen helpen", concluderen de Canadezen. "Dit moeten we verder uitpluizen."
Vraagje onzerzijds: wat zou er gebeuren als je visolie gaat stacken met ginkgo? Ginkgo doet toch ook iets met dopamine-producerende cellen?

2 0 - 1 1 - 2 0 0 7

  Ginkgo is prolactineremmer, zegt dierstudie (Horm Behav. 2008 Jan;53(1):225-31.)
Het supplement Ginkgo biloba vermindert in het lichaam de aanmaak van het testosteronremmende hormoon prolactine. Dat schrijven Taiwanese onderzoekers binnenkort in Hormones & Behavior.
Ginkgo is prolactineremmer, zegt dierstudie
Waarschijnlijk verhoogt ginkgo in de hersenen de aanmaak van dopamine. Hoe meer dopamine je aanmaakt, des te geringer is je afgifte van prolactine.
De Taiwanezen deden proeven met mannelijke ratten, die vier weken lang dagelijks ginkgo kregen toegediend. De onderzoekers werkten met vier groepen dieren, die ze dagelijks respectievelijk niks, tien milligram, vijftig milligram of honderd milligram ginkgo per kilogram lichaamsgewicht gaven.
Tijdens de vier weken brachten de Taiwanezen de ratten in contact met wijfjes en maten ze hoe vaak de dieren 'het' deden. Het figuurtje hiernaast geeft dat aantal keren van 'het' aan na de laatste dag van de proef.
Omdat de onderzoekers wilden weten hoe ginkgo het seksuele gedrag van de ratten stimuleerde, bepaalden ze de testosteron- en prolactinespiegel in de verschillende groepen. Vooral bij de dieren die vijftig milligram extract per kilo lichaamsgewicht kregen was het effect duidelijk.

Ginkgo is prolactineremmer, zegt dierstudie

Prolactine remt in hoge concentraties de aanmaak van testosteron. Ook als de prolactinespiegel nog niet hoog genoeg is om de aanmaak van testosteron te verminderen, remt het prolactinehormoon het libido.
Toen de onderzoekers in de hersenen van de ratten in de vijftig milligram-groep gingen kijken, ontdekten ze dat de concentratie van dopamine en zijn metaboliet 3,4-dihydroxyphenylacetic acid was verhoogd. De Taiwanezen denken dat dat effect de prolactine-remmende werking van ginkgo veroorzaakt. Ze onderzochten ook of ginkgo direct iets doet met de aanmaak van testosteron in de testes. Daar kwam niks uit.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken