Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Rommelhok       Onzinnig & verdacht       Horror & sensatie       Psychologie    

2 9 - 0 1 - 2 0 0 7

  Het bedrijf dat betaalt, bepaalt (PLoS Med. 2007 Jan 9;4(1):e5.)
Hoe betrouwbaar zijn die studies nou eigenlijk? De studies die je vertellen dat kiwi's beschermen tegen kanker, of dat je van melk sterke botten krijgt?
Op die vraag geeft deze Amerikaanse studie geen antwoord. Niet direct, tenminste.
Deze studie kijkt of het uitmaakt of een voedingsfabrikant een studie heeft betaald. Komen studies, die zijn betaald door de industrie, vaker met positieve resultaten?
Het antwoord op die vraag luidt "ja". De onderzoekers haalden tweehonderd recente studies uit de bibliotheek, die allemaal met gezondheid te maken hadden. Alle studies gingen over dranken zonder alcohol, zoals frisdrank, melk of sappen. Daarna gooiden de onderzoekers alle studies uit de stapel die niet vermeldden wie het onderzoek had betaald.

Het bedrijf dat betaalt, bepaalt

De figuur hierboven laat zien dat er een verband is tussen sponsorschap en conclusies. Als een studie is betaald door de industrie, dan is de kans op een gunstige onderzoeksuitkomst vier tot acht keer groter dan bij een studie die niet is betaald door het bedrijfsleven.
De figuur hieronder heeft uitsluitend betrekking op interventie-studies: onderzoek waarin proefpersonen onder gecontroleerde condities het te onderzoeken product gebruiken.

Het bedrijf dat betaalt, bepaalt

Het aantal door de industrie betaalde studies met een negatieve uitkomst is nul.
In de editie van PLoS Medicine waarin dit onderzoek verscheen stond ook een commentaar van de redacteur van PLoS Medicine, Martijn Katan. [PLoS Med. 2007 Jan 9;4(1):e6.]
"when producers plan to fund a nutrition study, they will naturally select a product with a potentially favorable nutritional profile", verklaart Katan de resultaten gedeeltelijk. Een andere verklaring is pressie van de sponsor of zelfcensuur van de onderzoekers, die liever hun sponsor te vriend houden.
Ja, dat soort dingen gebeuren in de wetenschap, schrijft Katan. Hij citeert Marion Nestle, die een kritisch boek over de voedingsindustrie schreef.
"I could not find anyone who would speak to me ‘on the record’ for this book. When I told friends in government, food companies, and academia that I was writing a book about how the food industry affects nutrition and health, they offered to tell me anything I wanted to know, but not for attribution."
Herkenbaar.
NutraIngredients publiceerde, enkele weken na het verschijnen van het artikel, een vlammend commentaar van Stephen Daniells op het Amerikaanse onderzoek. Death to the industry conspiracy theories!, heet het. Van Daniells mag het onderzoek zo de prullenbak in. [NutraIngredients-USA.com 1/22/2007]
Meer commentaar vind je in een ander stuk op NutraIngredients.com, dat trouwens ook uit de koker van Daniells komt. [NutraIngredients.com 09/01/2007]
De mooiste quote uit dat artikel komt overigens van de vermaledijde onderzoekers zelf.
"We eat every day. If the science base is compromised by conflict of interest, that's a top-order threat to public health."

0 1 - 0 2 - 2 0 0 7

  Verbindingen in lijnzaad beschermen tegen darmpoliepen (Resource 1 Februari 2007) [Offline] In lijnzaad - we krijgen het binnen via meergranenbrood - maar ook in groenten, fruit en thee - zitten lignanen. Die zetten om in enterolignanen zoals enterodiol. Volgens een Wagenings promotie-onderzoek hebben die
Enterodiol
metabolieten alle eigenschappen die je van een bioactieve plantenstof maar kunt verwachten.
"Je vindt vrij hoge concentraties enterolignanen in het lichaam", zegt promovenda Anneleen Kuijsten. "Omdat ze lijken op het vrouwelijke geslachtshormoon estradiol zouden ze de werking daarvan kunnen imiteren of juist blokkeren. De gezondheidseffecten van enterolignanen zouden daardoor vooral met hormoongerelateerde ziekten te maken kunnen hebben."

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken