Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Anabolen & studies       Anabolen & risico's       Opstarters       Antioestrogene supplementen    

1 9 - 0 7 - 2 0 0 4

HCG na een anabolenkuur? Beter van niet

Niet doen, hCG na een kuur. Dat adviseren anabolengoeroes Nick en Bigfella op het Britse bodybuildingboard MuscleTalk. Volgens hen werkt hCG averechts. De enige studie waarin anabolengebruikers hCG na hun kuur kregen geeft ze schoorvoetend gelijk.

De aversie van Nick en Bigfella voor hCG als opstarter is in eerste plaats theoretisch. Na een kuur ligt je axis plat. Het hormoon LHRH komt nog maar in beperkte mate vrij en daardoor is de aanmaak van de stuurhormonen LH en FSH nihil. Neem je hCG, dan imiteer je weliswaar de werking van LH en geef je de testes een impuls om weer testosteron te maken, maar tegelijkertijd geef je de hypothalamus nogmaals een signaal om vooral geen LHRH meer aan te maken.

"The administration of hCG causes further inhibition of the HPTA (Hypothalamic / Pituitary / Testicular Axis", schrijven de goeroes. "This actually worsens the recovery situation. HCG does not restore the natural testosterone production."

Onderzoek naar anabolengebruikers die hCG als opstarter kregen is er nauwelijks. Het meest bekend is een kleine Scandinavische studie, waarin zes sporters eerst twaalf weken kuurden en daarna een eenmalige injectie hCG kregen.

Hieronder zie je hoeveel anabolen de mannen namen. Naar huidige maatstaven vielen de doseringen mee.


HCG na een kuur? Beter van niet


De tabel hieronder vertelt je wat de kuur deed met de aanmaak van verschillende endogene hormonen. Vooral voor testosteron was de klap aanzienlijk. Voor precursorhormonen als DHEA en androstenedione viel de teruggang naar verhouding mee.


HCG na een kuur? Beter van niet


De tabel van hierboven is gebaseerd op een meting voor de kuur en een meting drie weken na het beeindigen van de kuur. Na de laatste meting kregen de mannen een injectie van 50 eenheden hCG per kilo lichaamsgewicht. Hieronder zie je wat toen gebeurde.


HCG na een kuur? Beter van niet


HCG na een kuur? Beter van niet


De aanmaak van testosteron verdubbelde, die van estradiol neemt toe ook maar beduidend minder, de concentratie van progesteron verandert nog minder. HCG werkt dus wel, denken de onderzoekers, maar het gaat niet van harte. Gezonde mannen reageren heftiger - en anders.


HCG na een kuur? Beter van niet

HCG na een kuur? Beter van niet


De onderzoekers vinden het opvallend dat de aanmaak van precursoren niet stijgt door hCG. Bij niet-anabolengebruikers gebeurt dat wel.


Figuur ontleend aan besproken publicatie


'Continuous gonadotrophin stimulation' dus. Meerdere injecties hCG, achter elkaar? Slecht idee, vinden Nick en Bigfella. In de praktijk mondt dat uit in gyno door overmatige vorming van estradiol. Zij hebben een ander idee: antioestrogenen zoals clomifene. Die prikkelen de hypothalamus om meer LHRH aan te maken. En die vorm van 'continue gonadotrofe stimulering' werkt, schrijven ze, wel.


1. Martikainen H, Alen M, Rahkila P, Vihko R. Testicular responsiveness to human chorionic gonadotrophin during transient hypogonadotrophic hypogonadism induced by androgenic/anabolic steroids in power athletes. J Steroid Biochem. 1986 Jul;25(1):109-12. [PubMed]
2. Nick and Bigfella. Clomid and HCG. Muscletalk.co.uk, 2004. [Link]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken