Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Aromatherapie       Psychologie     Testosteron & Leefstijl  Testosteron & leefstijl     Seks  Seks    

0 3 - 1 2 - 2 0 0 7

  Geur van lavendel en pompoen zorgt voor stevigere erectie (US Patent 5,885,614)
Opgediept door blogger Elizabeth Valeri van InventorSpot.com: een ehm, ongewoon patent uit 2001 van geur- en smaakwetenschapper Alan Hirsch. "The administration of odorants provides an increase in blood flow to the penis, and a therapeutic aid to stimulate sexual activity and alleviate male vasculogenic impotence." [inventorspot.com November 24, 2007] [Offline]
Hirsch onderzocht bij mannelijke proefpersonen of de bloedtoevoer naar hun penibele orgaan toenam als ze geuren roken - en verdraaid, dat was zo.

Geur van lavendel en pompoen zorgt voor stevigere erectie

Vooral geuren van etenswaren verhoogden de bloedtoevoer naar de penis, ontdekte Hirsch. De krachtigste penogenic die hij vond staan hieronder. De combinatie van pompoentaart en lavendel zorgde voor een verhoging van de bloedtoevoer naar het penibele orgaan met veertig procent.

Geur van lavendel en pompoen zorgt voor stevigere erectie

Van alle geuren wekken de geuren van baked goods de sterkste nostalgische gevoelens op, ontdekte Hirsch zelf al in 1992. Kennelijk verhogen die luchtjes ook de bloedtoevoer naar de penis, aldus het patent.
Waarom specifiek etensluchtjes een penogenisch effect hebben verklaart Hirsch uit de evolutie. In de goeie ouwe steentijd konden mensen alleen hun kinderen te eten geven als er in hun grot voldoende pompoentaart, doughnuts en cola lag opgeslagen. Daarom krijgen mannen nu nog steeds een fermer erectie als ze die luchtjes ruiken.
Tuurlijk.
Wij hebben een andere theorie.
De mannen waarmee Hirsch proeven deed vonden het dood-eng om in een laboratorium allerlei apparaten op hun tampeloeres aangesloten te krijgen, en vervolgens door een wetenschapper aangespoord te worden om een erectie te krijgen. Geuren die aan gelukkiger omstandigheden doen denken maakten het makkelijker voor de mannen om zich voor die realiteit af te sluiten. Daarom werken die luchtjes. In het lab.
Maar daarbuiten doen ze helemaal niks.
Wedden?

0 9 - 1 2 - 2 0 0 7

  Bacteriedodend middel in huishoudzeep verstoort testosteron-aanmaak (Endocrinology. 2007 Nov 29 [Epub ahead of print].)
In de VS zijn zeep, shampoos en andere huishoudelijke producten met antibiotica al doodgewoon, hier zijn ze in opkomst. Onderzoekers van de University of California at Davis hebben echter ontdekt dat het antibioticum in die producten de hormoonhuishouding kan ontregelen.
Triclocarban
Triclocarban maakt cellen gevoeliger voor testosteron - op de verkeerde manier.
Gaven de onderzoekers ratten voer dat voor 0,25 procent uit triclocarban bestond - een behoorlijke dosis, dus - dan groeide de prostaat van de dieren.
De onderzoekers werkten met gecastreerde ratten omdat ze de testosteronspiegel van hun proefdieren wilden controleren. De dieren die je hieronder ziet bij T kregen injecties met testosteronpropionaat, maar aten gewoon voer. De ratten die je ziet onder T + TCC kregen het voer met triclocarban.

Bacteriedodend middel in huishoudzeep verstoort testosteron-aanmaak

Triclocarbans effect op de spiergroei is gering, als je ziet hoe weinig het antibitioticum doet met de levator ani. Het ongewenste androgene effect op de prostaat en de zaadblaasjes is echter aanzienlijk.
Uit proeven met cellen maken de onderzoekers op dat triclocarban niet direct iets doet met de androgeenreceptor, maar wel iets met de manier waarop de androgeenreceptor signalen doorgeeft aan de cel. Dat effect is nieuw, denken de onderzoekers. Triclocarban is niet zozeer een disruptor, maar eerder een enhancer.
De onderzoekers denken dat we nog eens goed moeten kijken naar al die producten met antibiotica in onze huishoudens. Zijn die werkelijk zo ongevaarlijk als de fabrikanten zeggen? "Because the amplification of androgens by TCC occurs at the target cell, there is the likelihood that such exposures may be associated with idiopathic hyperandrogenism. Thus, despite seemingly "normal" native circulating androgen levels, virilization may occur."

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken