Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Laag-glycemisch dieet       Seks       Levensverlenging & leefstijl       Levensverlenging & suppletie    

0 4 - 0 8 - 2 0 0 8

  Fruit verlengt het leven, aardappels verkorten het (Gerontology. 2008;54(4):232-7.)
Hoe meer fruit ouderen eten, des te langer leven ze. Hoe meer aardappels ouderen eten, des te groter is hun kans om te overlijden. Dat ontdekten epidemiologen van de Spaanse Universidad de Oviedo toen ze een kleine driehonderd zestigplussers zes jaar volgden.
Meestal kijken epidemiologen naar inhoudstoffen van voeding. Hoeveel koolhydraten eten mensen? Hoeveel enkelvoudig-onverzadigde vetzuren? Toen de Spanjaarden dat ook deden, zagen ze geen verschil tussen het dieet van de ouderen die na zes jaar nog in leven waren men het dieet van ouderen die tijdens de studie overleden. Maar toen de onderzoekers gingen kijken naar voedingsmiddelen in plaats van voedingsstoffen zagen ze ineens wel verbanden.

Fruit verlengt het leven, aardappels verkorten het

Er is sprake van een statistisch significant verband als de p onder de 0.05 komt. Dat is met twee voedingsmiddelen het geval: met aardappels en fruit. Aardappels verkorten het leven, fruit verlengt het.
Suiker en snoep lijken ook niet erg gezond te zijn, maar hun effect is niet significant. Misschien was het dat wel geweest als de Spanjaarden een grotere groep hadden onderzocht.
De onderzoekers vermoeden dat aardappels ongezond zijn omdat ze de insulinespiegel sterk verhogen. De glycemische index van aardappels is hoog. Een andere mogelijkheid is dat de ouderen veel gefrituurde aardappels aten. Die bevatten het kankerverwekkende acrylamide.
Fruit is daarentegen gezond omdat er veel beschermende plantenstoffen in zitten, denken de onderzoekers. Bovendien leiden de meeste fruitsoorten niet tot sterke verhoging van de insulinespiegel. Veel fruit past binnen het laag-glycemisch dieet.

3 0 - 0 7 - 2 0 0 8

  Mannelijk orgasme is levensverlengend (BMJ. 1997 Dec 20-27;315(7123):1641-4.)
Als een man jaarlijks honderd orgasmes extra heeft, zakt zijn sterftekans met 36 procent. Dat concluderen epidemiologen van de University of Bristol in een studie die in 1997 verscheen. Regelmatige seks halveert de sterftekans van mannen, blijkt uit het onderzoek.
De Britten baseren zich op gegevens van een kleine duizend mannen, die in de Caerphilly Study tien jaar zijn gevolgd. De Caerphilly Study begon in de vroege jaren tachtig. De mannen die eraan meededen waren toen het onderzoek begon tussen de 45 en de zestig jaar oud.
De onderzoekers vroegen zich af of er een verband was tussen seksuele activiteit en gezondheid, en vroegen de mannen daarom naar het aantal orgasmes dat de mannen hadden. Dat aantal is, zo was uit eerder onderzoek gebleken, een goede voorspeller van de mannelijke seksuele activiteit.
De onderzoekers onderscheidden drie niveaus: minder dan een orgasme per maand was "weinig", twee orgasmes per week of meer was "veel". De onderzoekers onderscheidden bovendien een categorie die daar tussenin zat.
Hieronder zie je het verband tussen het aantal orgasmes en sterfte.

Mannelijk orgasme is levensverlengend

De mannen hadden minder orgasmes naarmate ze ouder werden.
Een mogelijkheid is dat mannen minder vaak klaarkomen omdat ze ongezonder leven, en bijvoorbeeld vaker roken, een hoge bloeddruk hebben of gewoon wat ouder zijn. Maar toen de epidemiologen die factoren wegfilterden bleef het positieve verband tussen orgasme en survival bestaan. De sterftekans van mannen die twee keer per week of vaker een orgasme hadden was de helft van die van mannen minder vaak dan een keer per maand klaarkwamen.
Op basis van hun gegevens konden de Britten ook berekenen dat an increase of 100 orgasms per year de sterftekans van de mannen deed afnemen met 36 procent.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken