Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Overgewicht       Afslanken       Thee       Afslanksupplementen    

2 5 - 0 3 - 2 0 0 8

  Als een fabrikant van frisdrank met Groene thee het afslankeffect van zijn eigen product gaat onderzoeken (Obesity (Silver Spring). 2007 Jun;15(6):1473-83.)
Tsja.
Wat moet je met zo'n studie als die van de Japanse Kao Corporation, die we vonden in Obesity?
Hij gaat over een product waar we eigenlijk wel gecharmeerd van zijn: Groene thee. En er komt ook nog eens precies uit wat wij graag willen horen. Het spul werkt. Hip hip hurray.
Als een fabrikant van frisdrank met Groene Thee het afslankeffect van zijn eigen product gaat onderzoeken
Of, zoals de Japanners hun stuk besluiten: "This trial clarified that the continuous ingestion of catechins, especially in high amounts, reduces body fat, cholesterol levels, and blood pressure in women and men without the need for any lifestyle changes. The ingestion of a GTE high in catechins might prevent obesity and decrease the risk of cardiovascular disease."
Da's fijn voor Kao. Het bedrijf brengt al sinds enkele jaren health drinks op de markt op basis van groene thee, met de claim dat die afvallen in de hand werken en ook nog eens gezond zijn. Het in 2007 gepubliceerde onderzoek bevestigt Kao's claims. Maar bij lezing van het stuk kom je er al snel achter dat er van die conclusies geen fluit klopt.
De Japanners deden een experiment met 270 buikige mannen en vrouwen. De helft van hen dronk elke dag een flesje van een product van Kao met een extract van Groene Thee. In het flesje zat 340 milligram vloeistof, met daarin 583 milligram catechines en zeventig milligram cafeïne.
De andere helft van de proefpersonen dronk een vergelijkbaar product met slechts 96 milligram catechines en evenveel cafeïne.
De proefpersonen hoefden hun leefstijl niet te veranderen.
De tabel hieronder vertelt wat er na twaalf weken in het lichaam van de proefpersonen was veranderd.

Als de onderzoekers die resultaten door de statistische molen halen komen ze tot een ontnuchterende conclusie.
"There was no treatment effect for any parameter, but the magnitude of the decrease at Week 12 in body weight, BMI, body fat ratio, body fat mass, waist circumference, and hip circumference was greater in the catechin group than in the control group", schrijven ze.
We zullen het nog even herhalen. De onderzoekers vonden "no treatment effect for any parameter". Ze vonden dus helemaal niks. Nada.
De Japanners keken ook naar de effecten van het product op de bloeddruk, leverenzymen en lipiden in het bloed. Weer vonden ze geen enkel statistisch effect.
Toch lees je daarover niets in de conclusies of in het abstract van het stuk. In dat abstract schrijven de onderzoekers doodleuk: "The continuous ingestion of a green tea extract high in catechins led to a reduction in body fat, systolic blood pressure, and LDL cholesterol, suggesting that the ingestion of such an extract contributes to a decrease in obesity and cardiovascular disease risks."

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken