Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Adoniscomplex       Psychologie       Anabolen & risico's       Anabolica & studies    

3 0 - 1 1 - 2 0 0 8

  Sombere bodybuilder gevoeliger voor 'roid rage (Brain Res. 2008 Sep 26;1232:21-9.)

Bodybuilders die doorgaans sip, somber en sacherijnig door het leven gaan, worden waarschijnlijk eerder agressief als ze anabolen gebruiken dan bodybuilders met een opgewekte natuur. Dat kun je afleiden uit een dierstudie van Texaanse onderzoekers die is verschenen in Brain Research.

Proefdieren die injecties krijgen met testosteron worden agressiever. Uit dierstudies blijkt daarnaast dat ook middelen die in de hersenen de concentratie van de neurotransmitter serotonine verlagen de agressie verhogen. Een hoge serotonine-spiegel geeft een blij en uitgelaten gevoel, een lage serotonine-spiegel maakt sacherijnig en boos.

Er zijn veel anekdotes over agressie door anabolengebruikers. (We hebben ze jarenlang verzameld, totdat de verhalen over zinloos geweld, uitgemoorde gezinnen en mishandelde vrouwen ons de keel uitkwamen.) De onderzoekers vroegen zich af of anabolengebruikers, die door een aangeboren lage serotonine-spiegel somber door het leven gaan, eerder agressief worden dan gebruikers met een normale serotonine-spiegel.

Om die vraag te beantwoorden behandelden de Texanen een groep mannetjesratten met parachlorophylalanine, een middel dat de serotoninespiegel verlaagt. Een andere groep kreeg dat middel niet. Daarna kreeg de helft van beide groepen injecties met testosteronpropionaat.

De figuur hieronder geeft het agressieve gedrag van de proefdieren weer. In dit geval lokten de onderzoekers dat uit door een klein mannetje bij de behandelde dieren in de kooi te zetten. Het dier was door zijn geringe formaat geen bedreiging voor de behandelde ratten.


Dierstudie: sombere bodybuilder gevoeliger voor 'roid rage


PCPA = ratten met alleen een verlaagde serotoninespiegel; TP = ratten die alleen testosteron kregen; TP + PCPA = ratten met een verlaagde serotoninespiegel die ook testosteron kregen; control = ratten waarmee niks was gebeurd; w/drawal = ratten waarbij de behandeling was gestopt.

Dierstudie: sombere bodybuilder gevoeliger voor 'roid rage
Ratten met een verlaagde serotonine-spiegel werden extra agressief door injecties met testosteron, blijkt uit de proef. Toen de onderzoekers in de hersenen van de ratten de serotonine-spiegel bepaalden, konden ze de tabel van hiernaast samenstellen. 5-HTP = serotonine; 5-HIAA = 5-hydroxy indoleacetic acid, het belangrijkste afbraakproduct van serotonine.

Testosteron verhoogt de serotonine-spiegel in de hersenen bij ratten waarbij de onderzoekers de serotoninespiegel niet hadden verlaagd. Bij de ratten die het serotonine-verlagende medicijn hadden gekregen, gebeurde dat niet. Bij hen verlaagde testosteron de serotonine-spiegel nog een beetje.

Als je die gegevens extrapoleert naar mensen, dan kun je speculeren dat anabolengebruikers met een hoge serotonine-spiegel - en dus een opgewekt karakter - nog blijer worden door hun middelen. Bij sacherijnige gebruikers gebeurt dat niet. Zij worden agressief.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken