Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Duurtraining & cardio       Prostaatkanker       Anabolen & studies       Anabolen & risico's    

0 2 - 0 2 - 2 0 1 0

  Dierstudie: hardlopen vermindert impact anabolen op testis (Acta Scientiarum. Health Science, Vol. 32, No 1 (2010) 17-22.)

Zoals alle anabole steroiden remt nandrolondecanoaat, de actieve stof in Organons Deca-Durabolin, de aanmaak van zaadcellen in de testes. Dat doen alle anabole steroiden. Volgens Braziliaanse biologen van de Universidade Estadual de Maringa wordt dat effect minder als je hardloopt. Dat maken de Brazilianen op uit een dierstudie.

Dierstudie: hardlopen vermindert impact anabolen op testis
De onderzoekers publiceerden in Acta Scientiarum een proef met vier groepen jonge mannetjesratten. Twee van die groepen trainden niet. [S] Twee groepen liepen vier keer per week een uur achter elkaar hard in een speciaal voor proefdieren geconstrueerde treadmill. [T] De ratten in de trainingsgroepen trainden 9 weken lang.

Een trainingsgroep en een sedentaire groep kregen 5 keer per week een injectie Deca-Durabolin. [Tr van treated] De dosis was 0.5 mg per kilogram lichaamsgewicht. Als dat omrekent naar mensen is dat een bescheiden dosis. Een bodybuilder van 100 kg zou dan wekelijks 250 mg injecteren. De toediening van het anabool begon in de vijfde week van het experiment - en duurde dus 5 weken. Een andere trainingsgroep en sedentaire groep kreeg injecties met alleen olie. [Co van control]

Toen de 9 weken voorbij waren onderzochten de Brazilianen de testes van de ratten. Ze zagen dat die kleiner werden door het anabool - bij de STr-groep, maar niet bij de TTr-groep.


Dierstudie: hardlopen vermindert impact anabolen op testis


De onderzoeker telden ook de zaadcellen bij hun proefdieren. Ze telden alle zaadcellen [germ cells] en bepaalden in welk ontwikkelingsstadium de zaadcellen waren.


Dierstudie: hardlopen vermindert impact anabolen op testisDe Sertolicellen [STL in de tabel hieronder] zijn de kraamkamers van spermacellen. In een vroeg stadium heten die spermatogonia [SPA hieronder]. Spermatogonia ontwikkelen zich tot spermatocyten [SP-1], en als die delen ontstaan spermatiden [SPtids].

Het aantal Sertolicellen [STL] neemt af door nandrolondecanoaat, maar training trekt dat effect weer recht. Dat geldt ook voor het totale aantal germ cells.


Dierstudie: hardlopen vermindert impact anabolen op testis


Geef je ratten nandrolondecanoaat, dan neemt het aantal spermatogonia toe. Dat komt waarschijnlijk omdat die cellen niet verder rijpen. Het aantal verder ontwikkelde zaadcellen neemt echter af. Hardlopen doet ook die effecten teniet.

Dat fysieke training negatieve effecten van anabole steroiden verzacht komt ook in humane studies naar voren. In trials waarin mannen met HIV wekelijks 600 mg Deca-Durabolin injecteerden rapporteerden de mannen die daarnaast trainden met gewichten minder vaak dat hun testikels krompen. In een ander onderzoek, waarin mannen met een nierziekte Deca-Durabolin toegediend kregen, verhoogde het anabole steroid de neiging tot agressie - maar niet als de proefpersonen daarbij trainden.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken