Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Psychologie       Anabolen & studies       Anabolen & risico's       Adsoniscomplex    

1 4 - 1 0 - 2 0 0 3

DHT maakt asociaal

Dat onderzoekers de ene keer wel, en de andere keer niet een verband tussen androgenen en agressie vinden, komt omdat ze kijken naar het verkeerde hormoon. Dat concluderen Duitse psychologen die zo'n tachtig ontspoorde kinderen onderzochten. Volgens hun onderzoek hangt een hoge DHT-spiegel samen met probleemgedrag.

De kinderen waren dertien jaar oud. De onderzoekers volgen ze al vanaf hun geboorte, omdat ze willen begrijpen waarom sommige kinderen opgroeien voor galg en rad en andere niet. Tweederde van de kinderen in de studie had problemen tijdens de bevalling, zoals zuurstoftekort. Tweederde kwam uit probleemgezinnen, en bijna allemaal kwamen ze uit een milieu waar je niets cadeau krijgt. De kinderen hadden een grote kans hebben om later asociaal gedrag te vertonen, al waren ze niet opvallend gewelddadig.

De onderzoekers keken niet naar agressie, maar naar een bredere variabele: externalizing behavior. Daaronder vallen alle asociale vormen van naar buiten gericht gedrag, zoals hyperactiviteit, agressie en delinquentie.

Hoe hoger de score voor geexternaliseerd gedrag, des te groter is de kans dat kinderen later criminelen worden. Psychiaters beschouwen geŽxternaliseerd gedrag bovendien als een van twee belangrijkste kenmerken die je moet hebben om een psychopaat te worden.

De onderzoekers vroegen de leerkrachten van de ouders gestandaardiseerde vragenlijsten in te vullen die het geexternaliseerd gedrag meten. Daarna maten ze de concentraties DHT en testosteron in het bloed van de kinderen. In [deze tabel] staat het verband tussen de androgeenconcentraties en de scores.

De tabel laat zien dat het verband alleen opgaat voor jongens, en was het bij hen vooral de testosteronmetaboliet DHT correleert met geexternaliseerd gedrag. Toen de onderzoekers de cijfers gingen uitpluizen, ontdekten ze dat gewelddadigheid niet samenhangt met androgenen, maar het overtreden van regels - brandstichting, liegen, stelen - wel.

De verbanden werden nog sterker toen de onderzoekers bepaalden hoe hardnekkig het probleemgedrag van de jongens was. Never = nooit geexternaliseerd gedrag, Episodic = soms geexternaliseerd gedrag, Persistent = voortdurend geexternaliseerd gedrag. [Tabel]

De onderzoekers weten echter niet hoe ze hun bevindingen moeten interpreteren. Uit psychologisch onderzoek is inmiddels bekend dat niet alleen de genen de testosteronspiegel van mannen bepalen, maar dat ook de omstandigheden waaronder de mannen leven van invloed zijn. Hoe meer een man zijn omgeving domineert - bijvoorbeeld door sociale competitie aan te gaan en te winnen - des te hoger is zijn androgeenspiegel.

Daarom vragen de onderzoekers zich af wat nou precies wat veroorzaakt. Hebben de probleemkinderen in hun studie van nature veel androgenen in hun bloed en gedragen ze zich daarom zo 'geexternaliseerd'? Of verwerven de rotzakkies uit hun studie een soort dominantie door hun gedrag en hebben ze daarom een hogere androgeenspiegel? Om daar achter te komen blijven de onderzoekers de kinderen volgen.

1. Maras A, Laucht M, Gerdes D, Wilhelm C, Lewicka S, Haack D, Malisova L, Schmidt MH. Association of testosterone and dihydrotestosterone with externalizing behavior in adolescent boys and girls. Psychoneuroendocrinology. 2003 Oct;28(7):932-40. [PubMed]
2. In een andere publicatie, waarin de onderzoekers groter aantallen jongens onderzochten en een andere vragenlijst gebruikten, was er wel een verband tussen DHT en agressie. Ook in die studie ging het verband niet op voor meisjes. Maras A, Laucht M, Lewicka S, Haack D, Malisova L, Schmidt MH. Role of androgens in externalizing behavior problems in adolescents. Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother. 2003 Feb;31(1):7-15. [PubMed]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken