Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Vergeten anabolen       Detectie van anabolen       Anabolen & studies       Anabolen & risico's    

2 7 - 0 4 - 2 0 0 8

  DEA onderzoekt dienolone en boldione (DEA Agreement No. DEA-04-P0007.) [Offline]
Gisteren meldden we dat de Amerikaanse DEA een wetsvoorstel heeft gedaan dat boldione en dienolone als volwaardige anabolen beschouwt. Om dat te onderbouwen liet het drugagentschap de effecten van dienolone of 19-nor-4,9(10)-androstadienedione en boldione of 1,4-androstadien-3,17-dione op ratten onderzoeken. De meest opvallende uitkomst van die studie: dienolone is raar spul.

Dienolone Boldione

Dienolone

Boldione

De onderzoekers, Alvin Matsumoto en Brett Marck, gaven ratten implantaten die gestaag steroidhormonen afgeven, en gaven ratten in een controlegroep implantaten zonder actieve stoffen. Acht weken na de operatie keken de onderzoekers naar het effect op hun dieren.
Boldione verhoogde de concentratie testosteron in de ratten. Zouden de antilichamen waarmee de onderzoekers werkten boldenon-analogen hebben verward met testosteron?
Dienolone verhoogde de concentratie estradiol in de dieren. Dat is logisch. Dienolone converteert waarschijnlijk vrij makkelijk naar oestrogeen.

DEA doet dierproeven met dienolone en boldione

E0160 staat voor dienolone, A0100 voor boldione, sham/sham voor ratten met lege implantaten.
DEA doet dierproeven met dienolone en boldione
De concentratie LH en FSH, de twee stuurhormonen die de testes aanzetten tot de aanmaak van testosteron, verminderde door het inbrengen van beide verbindingen. Merkwaardig was dat dienolone het gewicht van de testes liet toenemen. Dat zie je op de figuur hiernaast.
Toen de onderzoekers de anabole en androgene werking van de twee steroïden bepaalden aan de hand van de groei van de prostaat en de kringspier van de ratten, ontstond de onderstaande figuur.

DEA doet dierproeven met dienolone en boldione

Aan de hand hiervan zou je zeggen dat dienolone een krachtiger anabool en androgeen is dan boldione. Dat is niet zo. De bovenstaande waarden hebben betrekking op het relatieve gewicht: het gewicht van de kringspier op het totale lichaamsgewicht van de ratten. De ratten die dienolone hadden gekregen hadden echter minder gewicht gewonnen dan de andere dieren omdat ze minder waren gaan eten. Hieronder zie je gewichtstoename van de proefdieren.
DEA doet dierproeven met dienolone en boldione
Dat de ratten die dienolone hadden gekregen per kilogram lichaamsgewicht meer prostaat- en kringspiermassa hadden is dus niet verwonderlijk. Dat effect kan de vergroting van de testes van de ratten die dienolone kregen echter niet volledig verklaren.
De onderzoekers denken dat dienolone de eetlust remt omdat het omzet in estradiol. In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw ontdekten onderzoekers dat vooral androgenen die omzetten in estradiol de eetlust verminderen.
"Both 1,4-androstadien-3,17-dione and 4,9-estradien-3,17-dione are potent androgenic and anabolic steroids, as determined by the classical bioassays", besluiten de onderzoekers.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken