Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  In de pijplijn       Groeihormoon       Anabolica & studies       Anabolica & risico's    

0 7 - 0 8 - 2 0 0 4

De IGF-1-genmuis heeft een buikje

De IGF-1-genmuis heeft een groeihormoon-pens
Het inspuiten van genen die in spieren de aanmaak van IGF-1 verhogen is veiliger dan het injecteren van het hormoon zelf, hopen gentechnologen. Het hormoon zal dan alleen de spieren laten groeien, en verder geen bijwerkingen veroorzaken. Dit onderzoek naar genetisch gemodificeerde muizen wijst echter in een andere richting. Nieuwe IGF-genen maken dik.

De SIS2-muizen hadden een gen gekregen dat alleen in de spieren extra IGF-1 aanmaakt. Daardoor maakten de dieren vooral in hun eerste levensweken meer spierweefsel aan. Hiernaast zie je de hoeveelheid eiwit in de gastrocnemius van gewone (WDT) muizen en gemanipuleerde SIS23-muizen gedurende de eerste 35 weken van hun leven.

De IGF-1-genmuis heeft een groeihormoon-pens
Hiernaast zie je het lichaamsgewicht van de dieren in grammen. Naarmate ze ouder worden wordt het verschil tussen de gentechdieren en de normale muizen kleiner, maar het blijft bestaan.

De IGF-1-genmuis heeft een groeihormoon-pens
De groei van de vetmassa van de dieren zie je hiernaast. Naarmate de muizen ouder worden gaat die harder groeien.

De IGF-1-genmuis heeft een groeihormoon-pens
Hiernaast: de vetvrije massa van het karkas van de dieren. De spieren verliezen op termijn kennelijk hun gevoeligheid voor IGF-1, want het groeitempo in de gemodificeerde dieren neemt af. Toch blijft het verschil in spiermassa tussen de niet-veranderde WDT-muizen en de gemodificeerde SIS2-muizen bestaan.

De IGF-1-genmuis heeft een groeihormoon-pens
De huid en de organen groeien meer bij de gemanipuleerde dieren dan bij de normale muizen. Komt dat omdat het extra IGF-1 toch ook buiten de spieren actief is, hoewel alleen de spiercellen het aanmaken? Of is het een indirect gevolg van de toegenomen spiermassa? De onderzoekers weten het niet.

Fiorotto ML, Schwartz RJ, Delaughter MC. Persistent IGF-I overexpression in skeletal muscle transiently enhances DNA accretion and growth. FASEB J. 2003 Jan;17(1):59-60. [PubMed]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken