Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Creatine       Cerebrogenics       Psychologie       Insulineversterkers    

1 4 - 0 8 - 2 0 0 3

Creatine maakt je intelligenter

Volgens Australische onderzoekers verhoogt creatine het IQ en verbetert het tegelijkertijd het geheugen. Dat blijkt uit proeven met 45 vrijwilligers, die zes weken lang vijf gram creatine per dag kregen.

'Creatine speelt een sleutelrol in de energievoorziening van de hersenen', zegt onderzoeksleider Caroline Rae. 'Vandaar dat we vermoedden dat creatine misschien de hersenfuncties kan verbeteren.' De proefpersonen waren mannelijke studenten. Door de suppletie konden ze in geheugentests gemiddeld negen getallen onthouden, terwijl proefpersonen die een placebo kregen niet verder kwamen dan zeven getallen. Ook het IQ van de creatinegebruikers steeg enkele punten.

Volgens Rae, die is verbonden aan de University of Sydney, verhoogt het energiefosfaat vooral de snelheid van denkprocessen in de hersenen. De tests waren zo opgezet dat de proefpersonen onder tijdsdruk moesten opereren.

Tijdens de proef was de enige bijwerking die aan het licht kwam was de winderigheid van de proefpersonen. 'Om eerlijk te zijn, als je creatine gebruikt ga je minder aangenaam ruiken', vertelt Rae.

Of doorsneepersonen allemaal even goed op creatine reageren kunnen de onderzoekers niet vertellen. Zij gebruikten vegetariers als proefpersoon om methodologische redenen. Via de consumptie van vlees krijg je een redelijke hoeveelheid creatine binnen, en de onderzoekers hadden geen zin om van alle proefpersonen de vleesconsumptie uit te zoeken. Daarom gaan de mentale vermogens van de gemiddelde vleeseter door creatine misschien minder vooruit dan die van de studenten in Raes onderzoek.

Hoewel Rae studenten adviseert in de examentijd creatine te nemen, waarschuwt de onderzoeker ook voor non-stop-consumptie van creatine. In eerdere studies ontdekte de moleculair bioloog dat een creatinekuur van zes weken de glucosespiegel verhoogt. Die verhoging is niet signifant in nuchtere toestand - maar na inname van snel opneembare koolhydraten wordt het effect van creatine goed zichtbaar.

Nadat Rae proefpersonen een lading glucose had gegeven, steeg de suikerspiegel bij de controlegroep tot 129.6 millimol. Bij de creatinegebruikers was dat 168.2 millimol. Dat is dertig procent meer. Rae is daarom bang dat langdurig creatinegebruik misschien tot insulineresistentie leidt - ook al ging de aanmaak van insuline bij de creatinegebruikers niet omhoog.

Niet iedereen deelt Raes vrees. Onderzoekers denken dat creatine de activiteit van de GLUT4 transporteiwitten stimuleert en de opname van glucose door cellen bevordert. Daardoor daalt de behoefte aan insuline juist.

De onderzoeksgroep van Rae wijst er echter op dat bij ratten, die acht weken een fikse dosis creatine kregen, de insulinespiegel wel degelijk steeg.

Bronnen

1. Creatine 'boosts brain power'. BBC News, 12-8-2003. [Link]
2. Anne McIlroy. Creatine boosts brain power, researcher says. The Globe and Mail, 13-8-2003.
3. Rooney KB, Bryson JM, Digney AL, Rae CD, Thompson CH. Creatine supplementation affects glucose homeostasis but not insulin secretion in humans. Ann Nutr Metab. 2003;47(1):11-5. [Link]
4. Newman JE, Hargreaves M, Garnham A, Snow RJ. Effect of creatine ingestion on glucose tolerance and insulin sensitivity in men. Med Sci Sports Exerc. 2003 Jan;35(1):69-74. [Link]
5. Rooney K, Bryson J, Phuyal J, Denyer G, Caterson I, Thompson C. Creatine supplementation alters insulin secretion and glucose homeostasis in vivo. Metabolism. 2002 Apr;51(4):518-22. [Link]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken