0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Eiwitsuppletie       Aminozuren     Creatine Creatine Creatine  Creatine     Sterke Botten Sterke Botten Sterke Botten  Sterke Botten    

0 7 - 0 3 - 2 0 1 0

  Creatine maakt botten sterker (Med Sci Sports Exerc. 2007 May;39(5):816-20.)

Creatine [structuurformule hieronder] is een wondersupplement. Creatine maakt niet alleen je spieren sterker, verlengt in dierproeven niet alleen de levensduur, maakt je niet alleen alterter bij slaaptekort - en het maakt ook je skelet sterker. Dat ontdekten onderzoekers van McMaster University in Canada die proeven deden met jonge ratten.

Creatine


Creatine maakt botten sterker
Als botten groeien en sterker worden, dan neemt in de botcellen de concentratie van het enzym creatinekinase toe. Dat enzym plakt fosfaatgroepen aan creatine, en voorziet creatine daardoor van energie. Als de cel energie in de vorm van fosfaatgroepen nodig heeft, dan knipt het fosfaatgroepen van het creatinemolecuul af. Tel 1 en 1 bij elkaar op, en je begrijpt dat de Canadezen het vermoeden kregen dat creatine de groei van botcellen stimuleert.

Omdat ze wilden weten of dat vermoeden klopt, deden de Canadezen een experiment met 32 mannelijke ratten van 5 weken oud. De helft van de dieren kreeg 8 weken voer dat voor 2 procent bestond uit creatinepoeder. De andere helft kreeg gewoon voer. Toen de acht weken voorbij waren onderzochten de Canadezen de botten van de dieren.

Het dijbeen [femur] [menselijk dijbeen zie je hiernaast] van de ratten was compacter geworden, net als de onderste ruggenwervels [lumbar]. In het dijbeen keken de onderzoekers nog eens apart naar het meest kwetsbare stuk, het uiteinde van het dijbeen dat vastzit aan de heup [distal femur].


Creatine maakt botten sterker


De onderzoekers keken vervolgens hoe sterk de botten waren. Ze doodden hun proefdieren, haalden de dijbenen eruit en plaatsten die in een machine die stapje voor stapje meer kracht op het bot zet. De Canadezen keken bij hoeveel Newton [eenheid van kracht] de botten braken. Ze zagen dat voor het breken van de botten van de creatineratten 12 procent meer kracht nodig was dan voor het breken van de botten van de ratten in de controlegroep.


Creatine maakt botten sterker


De onderzoekers denken dat ze met creatine kinderen kunnen helpen die door medische afwijkingen makkelijk hun botten breken - en misschien ook ouderen die last hebben van botontkalking. "Creatine supplementation has the potential to beneficially affect bone in young, growing rats", concluderen de Canadezen, "and, therefore, may represent a novel intervention for disorders that adversely affect bone mineral density."

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken