Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Visolie       Leefstijl & levensduur       Psychologie & levensduur       Suppletie & levensduur    

2 0 - 0 4 - 2 0 0 6

  Combinatie van suppletie met visolie en calorische restrictie verlengt misschien levensduur (nutraingredients.com)
Als we verouderen komt in ons lichaam een cascade van ontstekingsprocessen op gang. In deze dierproef keken onderzoekers van Pusan National University, Korea of ze daar iets aan konden doen. Calorische restrictie werkte, maar visolie werkte nog beter. En visolie slikken in combinatie met een lage inname van calorieen werkte nog weer beterder.
"Mice eating the corn oil diet [ramvol kcals] had superoxides levels about 18 per cent higher than corn oil fed young mice. Young mice receiving the fish oil-containing diet had superoxides levels almost 60 per cent lower. Calorie-restricted young mice had a 35 per cent level of superoxides, while young mice consuming the calorie-restricted fish oil diet had levels 90 per cent lower than the young controls."
"The effect of calorie-restriction and fish oil on superoxide concentrations was also significant in the older mice. Both dietary interventions reduced levels of reactive superoxide reduced by 94 per cent."

0 7 - 0 9 - 2 0 0 6

  Amerikaan leeft voor elke twintigduizend dollar aan medische kosten een jaar langer (livescience.com) [Offline]
Ietwat macaber onderzoek van de gezondheidseconoom David Cutler van Harvard.
Zijn studie becijfert hoeveel langer Amerikanen leven door hun medicijngebruik. Het bedrag van twintigduizend dollar geldt voor de tweede helft van de 20ste eeuw en voor alle Amerikanen. Vooral de goedkope bloeddrukverlagers maar effectieve hebben het effect veroorzaakt.
Zoem je in op de 65-plussers en de jaren negentig van de 20ste eeuw, dan is er voor een jaar extra leven ineens anderhalve dollarton nodig. De medicijnen worden steeds duurder, en hun effect geringer. De wet van de afnemende meeropbrengst.

2 5 - 0 8 - 2 0 0 6

  Netjes op gewicht? Dan leef je langer (NEJM Volume 355:763-778 August 24,2006 Number 8)
Amerikaanse onderzoekers volgden een half miljoen mensen, tien jaar lang. Toen de studie begon waren ze tussen de 50 en de 70 jaar oud. Vanaf het vijftigste levensjaar steeg de sterftekans explosief bij de mannen en vrouwen die te zwaar waren. Een BMI van meer dan 25 verhoogde de sterftekans al met tientallen procenten. Een BMI van meer dan 30 verdrievoudigde de kans.

1 0 - 0 8 - 2 0 0 6

  Het huwelijk verlengt het leven (ANP) [Offline]
Had het Vaticaan dus al die tijd gelijk. Mensen die nooit trouwen geven de pijp eerder aan Maarten dan mensen die wel hun leven in gezegende staat doorbrengen. Dat zegt Robert Kaplan, die een groep Amerikanen volgde van 1989 tot 1997.
De kans dat nooit-gehuwden in die periode stierven was 58 procent hoger dan die van de gehuwden. De kans dat gescheiden personen stierven was dertig procent hoger dan die van de gehuwden.
Jonge mensen sterven vaker door HIV, bijlmoordenaars en andere 'externe factoren' als ze niet zijn getrouwd. Ouderen sterven vaker door hartaanvallen als ze ongehuwd zijn.
Het onderzoek verschijnt in de september-editie van de Journal of Epidemiology and Community Health.

2 6 - 0 7 - 2 0 0 6

  Drie kiwi's per dag verminderen de kans op kanker (nutraingredients.com)
Drie kiwi's per dag verminderen de kans op kanker
Volgens Elaine Rush van AUT University in Auckland, Nieuw-Zeeland beschermen drie kiwi's per dag het DNA. Cellen van proefpersonen die overigens al gezond leefden bleken dankzij suppletie met kiwi's in staat om beschadiging van het DNA beter op te vangen. Stoffen in de kiwi zorgden ervoor dat de cellen het DNA beter konden repareren.

2 0 - 0 7 - 2 0 0 6

  DNA van arme mensen slijt sneller dan het DNA van rijke mensen (ANP) [Offline]
Wat de verzegelde uiteindjes van je schoenveters zijn, dat zijn de telomeren van je DNA. Ze houden de strengen erfelijk materiaal van het DNA bijeen. DNA zonder telomeren rafelt en functioneert niet meer.
Volgens dit onderzoek zorgt werkstress ervoor dat het DNA van arme mensen sneller zijn telomeren kwijtraakt dan het DNA van rijke mensen. Ergelijk materiaal van arme mensen is zeven jaar eerder versleten dan het erfelijk materiaal van rijke mensen.
Meer over het onderzoek vind je hier.
Langer leven? Marx lezen!

1 8 - 0 7 - 2 0 0 6

  Door roken gaan arme mannen eerder dood dan rijke mannen (BBC)
Een man in de bovenlaag van de samenleving heeft een kans van 2 op 3 om ouder dan zeventig te worden. Voor een man in de onderlaag van de samenleving is die kans slechts 1 op 3. Meer dan de helft van dat verschil wordt veroorzaakt doordat arme mannen meer roken dan rijke mannen.

2 0 - 0 4 - 2 0 0 6

  Levensverlengende stof in groene thee (Weekblad voor Wageningen UR / 8e jaargang / 20 april 2006)
EGCG, een polyfenol in groene thee, doet meer dan alleen de verbranding van vet stimuleren. Wageningse onderzoekers hebben ontdekt dat de verbinding in menselijke cellen ook het eiwitje SIRT1 activeert. SIRT1 zorgt ervoor dat cellen
EGCG
langer leven.
Onderzoeker Vincent de Boer legt in dit stukje een link met de vet-verbrandendende eigenschappen van EGCG. SIRT1 doet ook iets met PPARgamma, de receptor die de vetcel vertelt dat het vetten moet gaan opslaan.
Als de onderzoeksresultaten kloppen, dan is EGCG misschien een betere levensverlenger dan resveratrol. Het lichaam neutraliseert resveratrol razendsnel, maar krijgt dat met EGCG veel moeilijker voor elkaar. De biobeschikbaarheid van EGCG overtreft die van resveratrol.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken