Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  In de pijplijn       Hart & bloedvaten       Anabolen & studies       Anabolen & risico's    

0 6 - 0 6 - 2 0 0 9

  Dexrazoxane en trimetazidine beschermen hart tegen anabolen (Cardiovasc Toxicol. 2009 May 12. [Epub ahead of print].)

Onderzoekers van de Franse Claude Bernard University zijn misschien een farmacologische techniek op het spoor die anabolengebruikers beschermt tegen hartaanvallen. Dat blijkt uit een dierstudie die binnenkort verschijnt in Cardiovascular Toxicology. Daarin voorkomen trimetazidine [structuur hieronder] en dexrazoxane [structuur hieronder] dat een flinke dosering testosteron-enantaat de hartspier beschadigt.

Trimetazidine
Dexrazoxane
Ook in Frankrijk daagt het besef dat het anabolengebruik een - kleine - factor is in het aantal ogenschijnlijk gezonde mensen dat jaarlijks plotsklaps door een hartaanval sterft. Enkele cijfers: in de Franse regio rond Lyon, waar twee miljoen mensen wonen, telden de onderzoekers in een kwart eeuw 2250 gevallen waarin mensen plots stierven door een hartaanval. [Exp Toxicol Pathol. 2009 Jul;61(4):317-23.] In 120 gevallen ging het om sporters, en in slechts zes gevallen was er volgens de dossiers sprake van anabolengebruik.

Voor de betrokkenen is het natuurlijk niet leuk, maar om nou te zeggen dat het daardoor rustig wordt op straat? Niet echt.

Vastarel
Toch zijn de bevindingen voor de onderzoekers genoeg aanleiding om te bestuderen hoe anabolen een plotse dodelijke hartaanval kunnen uitlokken. In dierstudies, waarin ze het anabole steroid norethandrolon aan konijnen geven, vinden ze de gebruikelijke effecten. Anabolen laten de bloedvaten stijver worden, laten de linkerventrikel van de hartspier zo hard groeien dat het orgaan niet meer goed functioneert, en laten het hart bij wijze van spreken op hol kan slaan doordat ze de cellen overgevoelig maken voor adrenaline. Bovendien ontdekken de onderzoekers in hartcellen een verhoogde aanmaak van zelfmoordenzymen - een aanwijzing dat anabolen direct toxisch zijn voor hartcellen.

Tot zover niks nieuws. Het nieuws komt pas als de onderzoekers hun konijnen gaan injecteren met nieuwe medicijnen: het medicijn trimetazidine bijvoorbeeld. In Nederland vind je het als Vastarel. Trimetazidine dwingt de hartcel glucose te blijven verbranden en zijn ATP-voorraad op peil te houden. Zo beschermt trimetazidine hartcellen tegen een tekort aan zuurstof, zoals dat ontstaat als ergens een belangrijk bloedvaatje verstopt raakt.

Dexrazoxane
Een ander medicament dat de Fransen uitproberen is dexrazoxane. Dexrazoxane beschermt hartcellen tegen agressieve medicijnen die artsen toedienen tijdens chemokuren. En kennelijk ook tegen anabolica.

De beschermende werking van beide middelen blijkt een dierstudie die drie maanden duurt. Het hart van konijnen die worden volgespoten met testosteron-enantaat loopt schade op. Stukjes weefsel sterven af, cellen worden misvormd, immuuncellen dringen de hartspier binnen om dode cellen op te ruimen en bloedvaatjes slibben dicht. Maar niet in konijnen die ook trimetazidine en dexrazoxane krijgen.

Voordat je gaat experimenteren met deze cardiodrugs: we weten nog weinig over trimetazidine en dexrazoxane. En over hun wisselwerking met androgenen weten we - behalve deze dierstudie - nog helemaal niks.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken