0

Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Anabolen & studies       Anabolen & risico's       Psychologie       Adoniscomplex    

3 0 - 1 2 - 2 0 0 8

  Bodybuilders worden gemaakt op het schoolplein (Psychology of Sport and Exercise Volume 9, Issue 5, September 2008, Pages 595-604.)
Bodybuilders worden niet alleen gemaakt in krachthonken en sportscholen. De psychologie van veel bodybuilders ontstaat al op jonge leeftijd, op het schoolplein. Dat ontdekten Britse psychologen, verbonden aan Warwick Medical School. De Britten konden met psychologische tests en statistiek bewijzen dat de onstilbare honger naar meer spiermassa het gevolg is van pesterij in de jonge levensjaren.
Volgens psychologen lijden niet alle, maar wel veel bodybuilders aan een syndroom wat de handboeken muscle dysmorphia noemen. De bodybuilders zien er imposant uit, maar hebben toch het gevoel dat ze nog steeds niet groot genoeg of te vet
Bodybuilders worden gemaakt op het schoolplein
zijn. Ze zien er beter uit dan 99 procent van hun leeftijdsgenoten, maar toch schamen ze zich voor hun lichaam. Het ligt dan ook voor de hand dat studies verbanden vinden tussen muscle dysmorphia aan de ene kant en anabolengebruik, gezondheidsklachten [Br J Sports Med. 2002 Oct;36(5):375-6.] en rigoureuze trainingsschema's aan de andere kant.
De Britten kijken in hun artikel of ze een verband kunnen vinden tussen pesterij en muscle dysmorphia. In het boek Little Big Men van de antropoloog Alan Klein vertellen bodybuilders hoe ze als kind zijn gepest, en hoe ze met gewichten zijn gaan trainen om hun complexen te overwinnen. De Britten ondervroegen honderd mannelijke bodybuilders over treiterijen, en bepaalden aan de hand van vragenlijsten of ze leden aan muscle dysmorphia of andere psychologische gevolgen van treiterij. In de figuur van hieronder, die de bevindingen van de Britten samenvat, heet dat global psychopathology. Daaronder vallen depressie, obsessies en onrustgevoelens.

Bodybuilders worden gemaakt op het schoolplein

Zo'n twintig procent van de ondervraagde bodybuilders was als kind slachtoffer geweest van treiterij. Bij die bodybuilders leidde een hoge mate van spierobsessie tot global psychopathology. Bij de bodybuilders die niet waren getreiterd was dat verband zwakker.
Lang niet alle bodybuilders hebben trouwens een ziekelijk verlangen naar meer spiermassa, concluderen de psychologen. De meeste bodybuilders trainen gewoon hard, zonder dat hun sport hun leven ontwricht.
"Our findings show that many bodybuilders achieving the same physique do not show disordered body perception", schrijven de psychologen in de laatste alinea van hun stuk.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken