Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Langer leven & leefstijl       Langer leven door suppletie       Preventie van dementie       Cerebrogenics    

1 5 - 0 8 - 2 0 0 8

  Beweging nu beschermt je hersencellen dertig jaar later (J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 Jan;63(1):62-6.)
Als je tussen je 25ste en 50ste veel beweegt, dan hebben je grijze cellen daar dertig jaar later nog baat bij. Dat blijkt uit een Amerikaans-Zweedse onderzoek naar zo'n vijftienhonderd Zweedse tweelingen.
De onderzoekers maakten gebruik van de Swedish Twin Registry. In die studie vroegen onderzoekers drieduizend tweelingen in 1967 naar hun leefgewoonten, en dus ook hoeveel ze bewogen. De oudste tweelingen waren toen vooraan in de vijftig.
De onderzoekers konden die gegevens vergelijken met gegevens van de tweelingen uit 1998, en het verband bepalen tussen beweging aan de ene kant, en dementie en de ziekte van Alzheimer aan de andere kant. Dat verband zie je hieronder.

Beweging nu beschermt je hersencellen dertig jaar later

De kans dat tweelingen die op middelbare leeftijd vrijwel niet bewogen dement worden of Alzheimer krijgen staat op 1. Met Light bedoelen de onderzoekers activiteiten als wandelen en tuinieren. Onder regular verstaan ze fanatiek sporten, en onder Hard zware fysieke training.
Lichaamsbeweging beschermt, blijkt uit de tabel. "The association was particularly strong for regular exercise", schrijven de onderzoekers. "Hard physical training was not associated with significantly reduced odds of disease, although OR values were below 1.0."
De verbanden blijven overeind als de onderzoekers hun cijfers corrigeren. Dat is in de rij met het sterretje gebeurd voor leeftijd, geslacht en opleiding. In de rij met het ankertje komen daar nog factoren bij als roken, de consumptie van groenten en fruit, het drinken van alcohol en lichaamsgewicht. Lichaamsbeweging is een op zichzelf staande factor, concluderen de onderzoekers.
Als je jezelf dagelijks afbeult in de gym, op het asfalt of op het sportveld - en je dus in de Hard-categorie valt - dan kun je uit deze studie niet afleiden dat je het beter rustig aan kunt doen. De tweelingen die fysiek veel van hun lichaam vroegen hadden waarschijnlijk een minder gezonde leefstijl dan de andere tweelingen, denken de onderzoekers.
"It is worth noting that the participants who reported engaging in hard physical training were more likely than those who did light or regular exercise to have a low level of education, a low proportion of fruits and vegetables in their diet, and a high BMI, all of which may reflect lower socioeconomic status, which has been shown to be a risk factor for dementia."

1 9 - 0 8 - 2 0 0 8

  Wanneer vitamine C en E het leven verlengen - en wanneer ze het verkorten (J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 Jan;63(1):35-42.)
Soms leven fruitvliegjes langer als ze extra vitamine C en E krijgen, maar soms leven ze juist korter door suppletie. Dat ontdekten onderzoekers van York University in Canada. Fruitvliegjes zijn natuurlijk geen mensen, maar het Canadese onderzoek noopt tot enige voorzichtigheid bij het gebruiken van megadoses vitamines.
Het fruitvliegje - alias Drosophila melanogaster is geknipt voor onderzoek naar levensverlenging omdat je hem a. makkelijk kunt kweken en b. hij maar een paar dagen leeft. Er zijn daarom wagonladingen aan onderzoek waarin fruitvliegjes hopelijk levensverlengende stoffen krijgen.
Op het eerste gezicht past het Canadese onderzoek in die studies. De onderzoekers gaven fruitvliegjes voer - medium, heet dat in dit soort onderzoek - met verschillende concentraties van de vitamines A, C en E. De vitamines deden niets met de levensduur - behalve vitamine C. In hoge concentraties verkortte vitamine C de levensduur de levensduur, maar in minder hoge concentratie liet de vitamine de vliegjes juist langer leven.

Wanneer vitamine C en E het leven verlengen - en wanneer ze het verkorten

Ietsiepietsie langer.
De Canadese studie wijkt echter ook daar een beetje af van het stramien. De onderzoekers hebben hun fruitvliegjes niet alleen blootgesteld aan levensverlengende stoffen, maar ook aan stoffen of omstandigheden die het leven juist verkorten. Zo hoopten ze meer te weten te komen over de manier waarop de vitamines levensverlengend of juist levensverkortend werken.
De onderzoekers gaven de vliegjes bijvoorbeeld extra ijzer. In grote hoeveelheden zorgt ijzer ervoor dat er in het lichaam schadelijke verbindingen ontstaan die het leven verkorten. De vitamines konden daaraan niets veranderen. Vitamine C en vitamine A verergerden het levensverkortende effect van de ijzersuppletie zelfs.

Wanneer vitamine C en E het leven verlengen - en wanneer ze het verkorten

Toen de onderzoekers de hoeveelheid vitamine C in het lichaam van de fruitvliegjes bepaalden zagen ze waarom extra vitamine C ijzersuppletie gevaarlijker maakte. De vitamine zorgde ervoor dat de vliegjes meer ijzer opnamen.
In een andere proef lieten de onderzoekers de vliegjes opgroeien in een atmosfeer die volledig uit zuurstof bestond. Daardoor verbranden de vliegjes meer, en maken ze meer vrije radicalen aan. Onder die omstandigheden verminderde vitamine E de verkorting van de levensduur. Vitamine C verkortte de levensduur juist verder.

Wanneer vitamine C en E het leven verlengen - en wanneer ze het verkorten

Een optimist zou nog uit de studie kunnen concluderen dat vitamine E in hoge doses dus misschien wel het leven verlengt als je veel verbrandt omdat je veel beweegt. Het is jammer, maar die conclusie klopt niet. Fruitvliegjes nemen uit medium verdraaid weinig vitamine E op. Het positieve effect dat de onderzoekers vonden is dus het werk geweest van verhoudingsgewijs weinig vitamine.
De take home message van de studie is duidelijk. Een beetje vitamines - in de vorm van een gezonde voeding, misschien aangevuld met een bescheiden gedoseerd supplement - is gezond. Maar te hoge doses toegevoegde vitamines werken averechts.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken