Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Adoniscomplex       Psychologie       Anabolen & risico's       Anabolen & studies    

2 3 - 0 9 - 2 0 0 3

Anabolengebruikers zijn net zo gek tijdens een anabolenkuur als tussen hun kuren door

Over 'wilde' anabolengebruikers in het sportschoolcircuit is weinig bekend. Daarom zijn de psychiaters van de University of Pennsylvania best wel trots op de zeven case studies die ze publiceerden in de Annals of Clinical Psychiatry. De psychiaters bestudeerden anabolengebruikers om de paar weken, in de hoop dat ze een verband konden vinden tussen het anabolengebruik van de studiedeelnemers en psychiatrische afwijkingen. Maar dat verband bleek niet te bestaan.

Ondanks hun inspanningen, de vele keren dat ze hun proefpersonen aan een onderzoek onderwierpen, een berg aan gegevens en een batterij aan statistische technieken slaagden de onderzoekers er niet in om enig psychisch effect van het anabolengebruik aan te tonen. Goed, ze maten allerlei psychische waarden bij hun proefpersonen. Ze observeerden ze, ze lieten ze vragen beantwoorden, ze hielden nauwgezet bij of de proefpersonen anabolen gebruikten of even clean waren.

Jazeker, de psychiaters vonden afwijkingen. Maar die waren niet ernstiger tijdens perioden van anabolengebruik dan tijdens de perioden dat de gebruikers eventjes niet kuurden.

De onderstaande figuur, waarin je bij wijze van voorbeeld ziet hoe de psychische gesteldheid van 'subject 1' zich gedurende een jaar ontwikkelde, geeft je een indru. (BDI is een maat voor depressie, BDHS voor vijandigheid.) De figuren van de andere proefpersonen waren niet wezenlijk anders.


Over 'wilde' anabolengebruikers in het sportschoolcircuit is weinig bekend. Daarom zijn de psychiaters van de University of Pennsylvania best wel trots op de zeven case studies die ze publiceerden in de Annals of Clinical Psychiatry. De psychiaters bestudeerden anabolengebruikers om de paar weken, in de hoop dat ze een verband konden vinden tussen het anabolengebruik van de studiedeelnemers en psychiatrische afwijkingen. Maar dat verband bleek niet te bestaan.


In het gespikkelde deel van de figuur gebruikte subject 1 anabolen, in het blanco deel niet. De onderzoekers hadden verwacht een duidelijk verband te zien tussen de scores op de psychiatrische meetlat en het gebruik van anabolen. Maar zoals je ziet gaan de curves omhoog en omlaag, zonder zich iets aan te trekken of subject 1 anabolen in zijn lichaam stopt of even met anabolenvakantie is.

De onderzoekers hebben een vermoeden waarom ze die verbanden niet konden vinden. Hun proefpersonen gebruikten om te beginnen niet alleen anabolen. Dat zie je hieronder. Ze gebruikten vaak alcohol en coke, maar ook synthetische drugs als oxycodone en valium. Anabolengebruik gaat - in ieder geval in deze studie - samen met druggebruik.


Over 'wilde' anabolengebruikers in het sportschoolcircuit is weinig bekend. Daarom zijn de psychiaters van de University of Pennsylvania best wel trots op de zeven case studies die ze publiceerden in de Annals of Clinical Psychiatry. De psychiaters bestudeerden anabolengebruikers om de paar weken, in de hoop dat ze een verband konden vinden tussen het anabolengebruik van de studiedeelnemers en psychiatrische afwijkingen. Maar dat verband bleek niet te bestaan.


Een andere reden is dat de gebruikers eigenlijk allemaal een abnormaal psychiatrisch profiel hadden. In de tabel van hieronder staat wat ze volgens de onderzoekers zoal mankeerde.


Over 'wilde' anabolengebruikers in het sportschoolcircuit is weinig bekend. Daarom zijn de psychiaters van de University of Pennsylvania best wel trots op de zeven case studies die ze publiceerden in de Annals of Clinical Psychiatry. De psychiaters bestudeerden anabolengebruikers om de paar weken, in de hoop dat ze een verband konden vinden tussen het anabolengebruik van de studiedeelnemers en psychiatrische afwijkingen. Maar dat verband bleek niet te bestaan.


Anabolengebruik gaat, concluderen de onderzoekers, samen met psychiatrische ziektebeelden en het gebruik van recreatieve drugs. De auteurs denken dat ze daarom geen verbanden tussen anabolengebruik en de uitslagen van hun tests hebben gevonden.

Als lezer vraag je jezelf af: hoe representatief zijn die gebruikers? Op die vraag geeft het verslag geen antwoord.

Vervalsingen

De onderzoekers checkten ook de urine van de proefpersonen op het gebruik van middelen, en vergeleken de uitslagen met wat de gebruikers zeiden dat ze gebruikten. Daarbij kwam aan het licht dat die twee redelijk overeenkwamen als het om injecteerbare preparaten ging. (Daarmee was alleen iets raars aan de hand bij een proefpersoon die dacht dat hij boldenon gebruikte, maar bij wie de onderzoekers geen metabolieten van dat anabool terugvonden.)

Bij de orale anabolen was de discrepantie groter. De helft van de proefpersonen die dachten methandienone te slikken had iets anders gekregen. Dat geldt ook voor de gebruikers die dachten dat ze oxymetholone en fluoxymesterone hadden gekocht.

Paul Fudala, Robert Weinreb, Joseph Calarco, Kyle Kampman, Chris Boardman. An Evaluation of Anabolic-Androgenic Steroid Abusers Over a Period of 1 Year: Seven Case Studies. Annals of Clinical Psychiatry, vol 15, no 2, june 2003, pages 121-130. [Link]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken