Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Vergeten anabolen       Horror & sensatie       Anabolen & studies       Anabolen & risico's    

2 4 - 0 6 - 2 0 0 8

  Anabolengebruikers hebben meer XTC-pillen nodig (Behav Brain Res. 2008 May 16;189(1):191-201.)
Recreatieve drugs als XTC of amfetamine hebben bij anabolengebruikers minder psychologisch effect dan bij niet-gebruikers. Dat concluderen onderzoekers van het Finse National Public Health Institute uit proeven met ratten.
De onderzoekers wilden meer weten over de wisselwerking tussen anabolen en drugs omdat uit studies blijkt dat het druggebruik onder anabolengebruikers hoger is dan onder niet-gebruikers. Ze vroegen zich af of dat te maken heeft met de manier waarop de combinatie van beide groepen middelen inwerkt op de hersenen.
XTC en amfetamine verhogen allebei de concentratie dopamine in de nucleus accumbens van de hersenen. Daar vind je de beloningscentra, die ons in staat stellen plezier en genot te voelen. Hoe meer dopamine er in de nucleus accumbens vrijkomt, des te beter voel je je. XTC verhoogt bovendien de concentratie serotonine, ook in de nucleus accumbens. En ook serotonine draagt bij aan het voelen van plezier en genot.
Hieronder zie je de concentratie serotonine in de nucleus accumbens van ratten die XTC hadden gekregen [het pijltje geeft aan wanneer dat gebeurde red.] en bij ratten die tien dagen hadden gekuurd met nandrolondecanoaat, de actieve stof in Deca-Durabolin. De nandrolonratten hadden tien dagen achtereen om de andere dag een injectie gekregen met vijf of twintig milligram nandrolondecanoaat per kilo lichaamsgewicht.

Anabolengebruikers hebben meer XTC-pillen nodig

XTC zorgde voor een serotoninepiek, nandrolon niet. Nandrolon zorgde overigens, net als amfetamine en XTC, wel weer voor een dopaminepiek.
De combinatie van deca en XTC pakte anders uit dan je misschien zou verwachten.

Anabolengebruikers hebben meer XTC-pillen nodig

Nandrolon zwakte de serotonine- en dopaminepiek door toediening van de recreatieve drugs af.
Ratten die XTC hebben gekregen zijn actiever dan normaal, en dat kun je zien aan hun behavioral score. Hieronder zie je dat nandrolon dat gedrag afzwakt.

Anabolengebruikers hebben meer XTC-pillen nodig

Hoe nandrolon de puschologische werking van drugs vermindert weten de onderzoekers niet. Ze sluiten uit dat anabolen de afbraak van dopamine en serotine versnellen. Daar hebben ze naar gekeken, en ze zagen het niet gebeuren. Ze vermoeden dat anabolen een negatief effect hebben op de hersencellen die serotonine en dopamine aanmaken, maar ze hebben daar geen hard bewijs voor.
"Abusers of AAS may require larger doses of drugs to achieve the desired effects", besluiten de Finnen. Het eventuele schadelijke effect van anabolen op de cellen die neurotransmitters aanmaken verklaart misschien waarom anabolengebruikers vaker drugs gebruiken. De gebruikers voelen zich vaker beroerd, en gebruiken drugs bij wijze van zelfmedicatie.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken