Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Adoniscomplex       Psychologie       Anabolen & studies       Anabolen & risico's    

2 4 - 0 1 - 2 0 0 4

Bodybuilders maken je ontevreden over je lichaam

Het mediabombardement met afbeeldingen van gespierde bodybuildinglichamen zorgt ervoor dat mannen steeds slechter over hun eigen lichaam gaan denken. Amerikaanse psychologen van de groep van Harrison Pope deden een proef die dat bewijst.

Bodybuilders maken je ontevreden over je lichaam
De Amerikanen wierven 82 mannelijke studenten voor hun experiment en verdeelden die in twee even grote groepen.

Beide groepen kregen dertig dia's te zien van advertenties uit populaire tijdschriften en kledingscatalogi. De dia's van de ene groep waren van gespierde en getrainde mannenlichamen, op de dia's voor de andere groep waren geen sportschoollichamen te zien.

Daarna ondervroegen de onderzoekers de studenten over hun lichaam. Dat gebeurde aan de hand van een computerprogramma, waarop de studenten een mannenlichaam met een druk op de knop van meer of minder spieren konden voorzien, en van meer of minder vet. Met dat programma moesten de studenten:

1. een lichaam maken dat volgens de studenten leek op dat van henzelf;
2. het lichaam dat de studenten het liefst zelf zouden willen hebben;
3. het lichaam van de gemiddelde man maken, zoals dat er volgens de studenten uitzag;
4. het lichaam maken waarvan de studenten dachten dat vrouwen dat aantrekkelijk zouden vinden.

Daarna vergeleken de onderzoekers de antwoorden van de verschillende groepen met elkaar. De resultaten staan in de tabel hieronder.

Wat de tabel weergeeft zijn verschillen. Verschillen tussen aan de ene kant de vetmassa en de spiermassa van het "eigen" - op de computer gemaakte - lichaam, en aan de andere kant het ideale lichaam, het verwachte gemiddelde lichaam en het lichaam waar, volgens de proefpersonen, vrouwen op vallen.

Een positieve score bij het item over de spiermassa betekent dat het eigen computerlichaam van de studenten minder gespierd is dan het lichaam dat de studenten het liefst zouden willen hebben, het gemiddelde mannenlichaam en het lichaam waar - volgens de studenten - vrouwen op vallen.

Bij het vetpercentage is dat andersom. Een positieve score betekent dat het eigen computerlichaam van de studenten meer vet heeft dan het lichaam dat de studenten het liefst zouden willen hebben, het gemiddelde mannenlichaam en het lichaam waar vrouwen volgens de studenten op vallen.


Bodybuilders maken je ontevreden over je lichaam


De figuur suggereert een trend. De groep studenten die de dia's met de gespierde mannenlichamen had gezien, dacht beduidend minder goed over zijn lichaam dan de studenten bij wie dat niet was gebeurd. Alle scores bij hen waren hoger, of het nu om vet of spieren gaat.

Statistisch significant waren alleen de bovenste twee rijen in de tabel. Bij de studenten die waren blootgesteld aan de bodybuildingdia's was het verschil tussen de 'eigen' spiermassa en dat van hun ideale lichaam hoger. Ze waren ook gaan denken dat de gemiddelde man meer spieren had dan zij, terwijl de andere groep studenten zichzelf juist iets gespierder voelde dan de gemiddelde man. Afbeeldingen van bodybuildinglichamen maken je dus ontevredener over je eigen lichaam.

Anabolenepidemie

De resultaten verontrusten de onderzoekers. Als dertig dia's al zo'n effect hebben, wat is dan wel niet het effect van een levenslange blootstelling aan dit soort beelden? Ze verwijzen naar eerdere studies van hun hand - naar jongensspeelgoed en modellen in de Playgirl - waaruit blijkt dat het ideale mannenlichaam in de media steeds droger en gespierder wordt.

Als je dan bedenkt dat je anabolen moet gebruiken om zo'n lichaam te krijgen, zeggen de onderzoekers, dan houdt dat in dat de media mannen niet alleen een slecht gevoel over hun lichaam geven, maar ook het gebruik van anabolen aanmoedigen.

Richard Leit, James Gray, Harrison Pope. The media's representation of the ideal male body: a cause for muscle dysmorphia? International Journal of Eating Disorders (2002) 3, 334-338.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken