Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Anabolica & studies       Anabolica & risico's       Hart & bloedvaten       Methandienone    

2 4 - 0 6 - 2 0 0 4

Dit doet 50-100 milligram Methandienone per dag met je cholesterol

Een kuurtje met 50 tot 100 mg methandienone, de actieve stof in Dianabol, per dag verslechtert je cholesterolspiegel tot het niveau waarbij artsen alarm slaan. Dat blijkt uit een studie die Charles Glueck en zijn medewerkers in 1984 publiceerden in Metabolism. De onderzoekers hadden gegevens van elf bodybuilders en drie powerlifters, die kuurden met methandienone, testosteron en nandrolondecanoaat.

De doseringen testosteron en nandrolondecanoaat lagen ergens tussen de 100 en 200 mg per week. Omdat testosteron en nandrolondecanoaat in zulke doses geen of een betrekkelijk gering effect op de cholesterolhuishouding hebben kun je er van uit gaan dat de gerapporteerde effecten in deze studie werden veroorzaakt door methandienone.

De proefpersonen kuurden 1-2 maanden achtereen, en waren vervolgens 4-7 maanden clean.

De onderzoekers schrijven in hun artikel alleen over het effect van de anabolen op de cholesterolspiegel.

Als de mannen kuurden was de spiegel van het 'goede cholesterol' HDL lager. Hij lag gemiddeld op 29 milligram per deciliter - grofweg de helft minder dan in de perioden dat de mannen niet kuurden. Dan was het HDL 61 milligram per deciliter.

Onderstaande tabel hebben we gesnaaid van het web. Zoals je ziet verlaagde de kuur de HDL-spiegel tot een niveau dat cardiologen te laag vinden. Als je langdurig rondloopt met zo'n HDL-spiegel, dan neemt je kans op een hart- of vaatziekte daardoor fors toe.


 

HDL Cholesterol Levels

Bad - major risk for heart disease

Less than 40 mg/dL

Good - protects against heart disease

60 mg/dL and above


Het 'slechte cholesterol' LDL steeg juist tijdens de kuur. Tijdens de kuur was de concentratie 150 milligram per deciliter, tijdens de rustperiode 125 milligram per deciliter. De eerstgenoemde waarde is hoog, maar niet ziekelijk. Bij gezonde mensen gaan cardiologen bij een LDL van 160 denken aan het inzetten van cholesterolverlagende medicijnen.


 

LDL Cholesterol Levels

Optimal

Less than 100 mg/dL

Near Optimal

100-129 mg/dL

Borderline High

130-159 mg/dL

High

160-189 mg/dL

Very High

190 mg/dL and higher


Vaak kijken artsen naar de verhouding tussen HDL en LDL. Tijdens de kuurtjes was die 2.2 en in de rustperiode 6.0.

Lynn Webb, Peter Laskarzewski, Charles Glueck. Severe depression of high-density lipoprotein cholesterol levels in weight lifters and body builders by self-administered exogenous testosterone and anabolic-androgenic steroids. Metabolism, Volume 33, Issue 11 , November 1984, Pages 971-975.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken