Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  DHEA       Risico's & anabolen       Studies & anabolen       Kankerpreventie    

2 3 - 0 3 - 2 0 0 4

Verhoogt DHEA de kans op prostaatkanker?

"Ik ben helemaal niet anti-anabole steroiden", zegt Rebecca Sokol tegen een journalist van WebMD. "Maar ik ben bang dat jonge mannen die DHEA gebruiken later vaker last krijgen van hun prostaat." De onderzoeker is vooral bevreesd dat DHEA-suppletie de kans op prostaatkanker doet toenemen.

Sokols onderzoeksgroep publiceerde in Fertility and Sterility het eerste lange termijnonderzoek onder jonge mannen naar de gevolgen van DHEA. De Californische onderzoekers gaven twaalf mannen tussen de 18 en 42 jaar zes maanden lang 50 of 200 milligram van het prohormoon en registreerden nauwgezet wat er met ze gebeurde.

DHEA is een prohormoon. Het zet om in andere hormonen. De figuur hieronder noemt er een paar. Het gros van het DHEA in het lichaam is een sulfaat, maar het prohormoon kan - via tussenstappen - ook veranderen in estradiol en testosteron. Dat testosteron kan ook weer veranderen in estradiol, maar ook in DHT. Het lichaam kan DHT kan tenslotte weer omzetten in het androgeen 5alfa-androstane-3alfa-17beta-diol-glucuronide of ADG.


Verhoogt DHEA de kans op prostaatkanker


Aanvankelijk gebruikten ergonauten DHEA omdat het zou omzetten in testosteron, maar daar zijn ze in de loop der jaren van teruggekomen. Die omzetting stelde in de praktijk geen fluit voor. Desondanks gebruiken nog steeds tienduizenden mensen DHEA. Ze voelen zich er beter door - maar hoe dat komt, dat is niet duidelijk.

De onderzoekers bepaalden na een dag toediening, na drie maanden toediening en na zes maanden toediening de hormoonniveaus in hun proefpersonen. De tabel hieronder geeft de area under the curve weer - zeg maar: de totale hoeveelheid hormonen die de proefpersonen gedurende een etmaal in hun systeem hadden.


Verhoogt DHEA de kans op prostaatkanker


De concentratie DHEA en DHEA-sulfaat stijgt. De concentratie androstenedione stijgt een beetje - bij de mannen die 200 milligram per dag kregen.

Hieronder zie je de AUC's van estradiol, testosteron en DHT. DHEA heeft er geen invloed op.


Verhoogt DHEA de kans op prostaatkanker


De AUC van de DHT-metaboliet ADG ging wel omhoog.


Verhoogt DHEA de kans op prostaatkanker


Sokol verklaart die op het eerste gezicht tegenstrijdige resultaten met de theorie dat DHEA weliswaar omzet in estradiol en testosteron, maar dat het lichaam het extra hormoon snel weer afbreekt. Een deel van de testosteron wordt DHT, maar ook dat DHT verdwijnt snel. Een deel van de DHT wordt echter ADG - en ADG is een stabiele verbinding die niet zo snel uit het lichaam verdwijnt. De verhoogde spiegel bewijst dat er wel degelijk DHT is gevormd, ook al blijkt dat niet uit de metingen.

Heel goed mogelijk. Maar is die - snel verdwenen - DHT ook gevaarlijk? Sokols groep heeft gekeken of er gedurende het half jaar iets met de prostaat van de mannen gebeurde, en de incidentie van gynaecomastie. De onderzoekers keken bovendien naar de concentratie van het PSA, een voorspeller van de kans op prostaatkanker. Ze vonden geen enkel negatief effect.


Verhoogt DHEA de kans op prostaatkanker


Daarnaast controleerden de onderzoekers de kwaliteit van het zaad van de proefpersonen. Ook wat dat betreft was er geen sprake van effect.


Verhoogt DHEA de kans op prostaatkanker


Binnenkort verschijnen de eerste studies naar de gezondheidseffecten van prohormonen als 1-testosteron. Wellicht dat we dan we de term 'verontrustend' uit de kast moeten halen als we de bijwerkingen beschrijven. Maar bij DHEA lijkt dat niet nodig.

1. Salynn Boyles. Supplement May Be Linked to Prostate Growth. Study Raises Questions About Long-Term Safety of DHEA Use. WebMD, 10-3-2004.
2. Brian Acacio, Frank Stanczyk, Patrick Mullin, Payam Saadat, Neda Jafarian, Rebecca Sokol. Pharmacokinetics of dehydroepiandrosterone and its metabolites after long-term daily oral administration to healthy young men. Fertility and Sterility, vol. 81, no. 3, March 2004, 595-604.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken