Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  In de pijplijn       Anabolen & studies       Anabolen & risico's       Doping door duuratleten    

2 7 - 1 2 - 2 0 0 2

Cardiologen injecteren genen voor groeifactor VEGF

Canadese cardiologen hebben in een geslaagd gentherapeutisch experiment synthetische genen voor de groeifactor VEGF toegediend aan menselijke hartpatiënten. Dat vertelde projectleider Duncan Stewart tijdens de jaarlijkse conventie van de American Heart Association. Dopingjagers vrezen dat de technieken die Stewart ontwikkelt in de nabije toekomst zullen opduiken in de sport.

De onderzoekers injecteerden bij 35 vrijwilligers een genetisch gemanipuleerd virus, waarin ze de genen hadden geplakt voor VEGF (spreek uit: vedzjef). Het virus bracht de genen in de cellen van het hart, waardoor die meer VEGF gingen aanmaken. VEGF stimuleert de nieuwvorming van bloedvaten. Een even grote groep van vrijwilligers kreeg een standaardbehandeling.

De proefpersonen hadden angina, een ziekte waarbij de capaciteit van de bloedvaten die het hart van zuurstof voorzien tekortschiet. Het gemanipuleerde virus moest de hartcellen dwingen om nieuwe bloedvaten te laten groeien. 'Deze mensen hadden het einde van de weg bereikt', zei Stewart. 'Ze konden geen trappen meer beklimmen of met hun kinderen spelen.' In alle gevallen waren de bestaande chirurgische technieken ontoereikend om de patiënten te helpen.

De injectie van het virus was niet eenvoudig. Eerst moesten de onderzoekers bepalen in welke plekken van het hart het tekort aan zuurstof optrad. Daarna moesten ze de borstkas van de patiënten tot dertig keer toe openleggen om het virus op de juiste plek te kunnen injecteren. Die ingreep vroeg van twee patiëten meer dan ze konden hebben - ze stierven. Overigens overleed er ook een vrijwilliger in de controlegroep. Een gevolg van de beroerde conditie van de patiënten, zei Stewart.

Dopingjagers vrezen dat medici niet alleen VEGF, maar ook genen voor insuline, groeihormoon, EPO en IGF-1 in het lichaam van sporters kunnen brengen. Afgaande op wat Stewart op de conventie vertelde krijgen ze gelijk, want het experiment was een succes.

Tenminste, dat vond Stewart. 'De cardiovasculaire capaciteit was met veertig procent toegenomen', zei hij. Die positieve geluiden zijn waarschijnlijk het gevolg van de druk op de onderzoekers. De apparatuur waarmee Stewart werkt kost miljoenen en is opgebracht door geldschieters die waar voor hun geld willen zien - terwijl Stewart nog veel meer geld nodig heeft.

In de praktijk waren Stewarts resultaten echter niet indrukwekkend. Pas na zes maanden konden de anginapatiënten die gentherapie hadden gekregen op de loopband een minuut langer lopen dan de vrijwilligers die op de gangbare manier waren behandeld. Dat konden de onderzoekers bepalen aan de hand van een electrocardiogram, dat vertelde wanneer het hart te weinig zuurstof kreeg.

Het onderzoek gaat door. Stewarts team werkt aan een manier om het gemanipuleerde virus toe te dienen waarbij geen tientallen operaties meer nodig zijn, maar waarbij artsen de virussen via een kateter in het hart kunnen brengen. Daarnaast heeft Stewart het bedrijf Endogen opgericht, dat werkt aan een alternatieve manier om nieuwe genen in het lichaam te brengen. Niet via virussen, die soms bijwerkingen veroorzaken, maar via cellen die artsen eerst uit het lichaam halen, opvoeren met nieuwe genen en vervolgens terugstoppen in het lichaam.

1. Daniel Haney. Gene therapy eases heart disease. AP, 21-11-2002.
2. Gene Therapy Effective in Treating Angina. AFP, 20-11-2002.
3. Angiogenesis & Gene Therapy Research. St. Michael's Hospital, 2002.
4. Helping hearts to heal themselves. Gene therapy offers new hope to heart patients; clinical trials set to begin. Mount Sinai, zomer 2002.
5. Autologus Cell-Based Gene Therapy from UT. Pharmabiz, 21-1-2002.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken