Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Langer leven       Psychologie & langer leven       Langer leven & leefstijl       Langer leven & suppletie    

0 4 - 1 2 - 2 0 0 9

  Kind van twee moeders leeft abnormaal lang (Hum Reprod. 2009 Dec 1. [Epub ahead of print].)

Als jij nog via de ouderwetse manier van voortplanting tot stand bent gekomen - je weet wel: het zaadje van de man bevrucht het eitje van de vrouw - dan leef je minder lang dan als je op de nieuwerwetse manier bent ontstaan: in een laboratorium, waar experts genetisch materiaal uit twee vrouwelijke cellen met elkaar laten versmelten.

Kind van twee moeders leeft abnormaal lang

Kind van twee moeders leeft abnormaal lang
Gekloonde dieren leven minder lang dan hun originelen. Dat is op de lange termijn een probleem voor een vertechnologiseerd land als Japan, dat graag via biotechnologie superzuinig vee wil fokken. Daarom betaalt het Japanse Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology het onderzoek van de agrotechnologen Manabu Kawahara en Tomohiro Kono naar biotechnologische manieren om langerlevende individuen te produceren.

De onderzoekers wilden de theorie testen dat de genen waardoor je korter leeft vooral via de vader in een individu komen. Dus bedachten ze proef waarmee ze muizen konden fokken zonder vaders. Ze haalden vrouwelijk erfelijk materiaal uit de cellen van muizen en plakten dat aan het erfelijk materiaal in een eicel. Vervolgens lieten ze hun eicel 'uitbroeden' door een vrouwelijke muis. De eerste 'spermavrije muis' Kaguya werd op 3/2/2003 geboren en leefde 793 dagen. Da's lang voor een muis.

Je ziet een manloze muis hierboven. Uiteraard is het dier een vrouwtje. Je ziet ook een normaal wijfje. De vaderloze muis is kleiner, maar dat komt omdat de onderzoekers de muis ook genetisch hebben moeten manipuleren, zodat de dieren hun genetische knutselarij konden overleven. Een bijwerking van die manipulatie is dat de dieren kleiner worden.

Hoeveel langer manloze muizen [bi-maternal] leven dan gewone wijfjes [control] zie je hieronder.


Kind van twee moeders leeft abnormaal lang


De langere levensduur van de manloze muizen is het gevolg van een actiever immuunsysteem, aldus de onderzoekers. Manloze muizen hadden bijvoorbeeld drie keer meer eosinophielen in hun bloed dan gewone wijfjes, een kwart meer neutrophielen en eenderde meer lymphocyten.

Onderzoekers wisten al dat bij de meeste soorten mannen korter leven dan vrouwen omdat hun Y-chromosoom meer genetische fouten bevat dan het X-chromosoom. Omdat mannen een XY-chromosoom hebben valt de schade dikwijls mee, maar zo oud worden als vrouwen worden mannen niet. Vrouwen hebben immers een XX-chromosoom.

De Japanse proef suggereert echter dat mannen nog meer genetische foutjes in het genoom brengen dan alleen via hun Y-chromosoom. Ook als ze een X-chromosoom overdragen op hun dochters gaat er kennelijk iets mis. Of een ander stuk van hun genetisch materiaal. Alleen zo kunnen de Japanners verklaren waarom hun manvrije vrouwtjesmuizen langer leven dan gewone vrouwtjesdieren.

Door de manvrije dieren te bestuderen hopen de Japanners methoden te achterhalen waarmee ze het verouderingsproces kunnen vertragen.

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken