Ergogenics

  [Definitie:] "An ergogenic aid is any substance or phenomenon that enhances performance." (Wilmore and Costill)

  Nieuwsbrief over doping, supplementen, voeding en training

  Vorige editie       Recenter editie       Werkstress / hartaanval       Lichte sets antikatabool    

0 6 - 0 6 - 2 0 0 8

  Cardiotraining beschermt tegen de factor die krachtsporters doodt (Scand J Med Sci Sports. 2008 Jun;18(3):360-6.) Mannen die veel bewegen en veel energie verbruiken hebben minder van het gevaarlijke aminozuur homocysteïne in hun bloed dan mannen die lichamelijk niet actief zijn. Dat ontdekten onderzoekers van de University of Tartu in Estland toen ze de homocysteïnespiegel van tachtig mannelijke ex-topsporters en dertig mannelijke niet-sporters met elkaar vergeleken.
Homocysteïne is een metaboliet van cysteïne. Hiernaast zie je de structuurformule van cysteïne. Wat verder naar onderen zie je de structuur van homocysteïne verbindingen. Onderzoekers snappen nog steeds niet waarom, maar mensen met veel homocysteïne in hun bloed hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Misschien komt dat doordat homocysteïne de vaatwanden aantast, ontstekingen in de hand werkt,
bloedplaatjes laat klonteren of het LDL-cholesterol laat oxideren.
In theorie. Zeker is nog helemaal niks.
De krachtsport wordt de laatste jaren geteisterd door een stille sterftegolf. Vooral hart- en vaatziekten dunnen de gelederen uit. Recente studies suggereren dat homocysteïne misschien een belangrijke factor in die sterftegolf is.
In studies waarin bodybuilders langere tijd worden gevolgd blijkt dat een hoge homocysteïnespiegel de kans op een dodelijke hartaanval verhoogt. Bovendien weten we van onderzoek onder transseksuelen dat spiermassa de concentratie homocysteïne in het lichaam verhoogt. Uit studies onder "gewone" mannen en vrouwen blijkt hetzelfde. Een andere risicofactor is een eiwitrijk dieet.
Affijn. Je snapt onze interesse.
De Estoonse onderzoekers maten de homocysteïnespiegel in totaal honderdtwintig mannen in de leeftijd van dertig tot zestig jaar. De ex-sporters die nog twee tot drie keer per week aan sport deden heten hieronder PAEA. De ex-sporters die niet meer actief waren heten SEA.


PAEA (n=52)

SEA (n=25)

Controls (n=33)

tHcy (mmol/L)

9.43 +/- 12.12

12.32 +/- 4.49

10.55 +/- 2.50


Het na een sportieve loopbaan helemaal stoppen met sport is kennelijk niet zo gezond.
De inname van alcohol, koffie, fruit, groenten en vitamines was niet van invloed op de homocysteïnespiegel. Ook het aantal keren per week dat de mannen lichamelijk actief waren, de insensiteit of de duur van de training waren niet invloed. Wel relevant waren die factoren bij elkaar: hoe hoger het product van de intensiteit, de duur en de frequentie, des te lager was de homocysteïnespiegel.
Een belangrijke voorspeller van de concentratie homocysteïne in het bloed was de VO2max. Dat is een maat voor de hoeveelheid zuurstof die de mannen konden opnemen. Zeg maar: hun uithoudingsvermogen.

Hoe meer uithoudingsvermogen de mannen hadden, des te minder van het vervaarlijke homocysteïne circuleerde in hun bloed. Of dat ook betekent dat een goede conditie de mannen beschermt tegen hart- en vaatziekten wordt in de toekomst duidelijk, beloven de Estonen. "We have designed this study as a follow-up, and the main health outcomes will be evaluated every 56 years", schrijven ze.
Bezitters van een imposante spiermassa die niet zo lang willen wachten kunnen alvast beginnen met het werken aan hun conditie.
Baat het niet, dan schaadt het beslist niet.
[Foliumzuur behoeft bodybuilders voor hartaanval]
[Analoog van vitamine B12 verlaagt homocysteïnespiegel]
[Verlaging homocysteïnespiegel, geen gehoorapparaat meer nodig]
[Vitamines beschermen krachtsporters tegen hoge homocysteïnespiegel]
[Het Anabole Hart]

Navigatie

Nieuws

Contact

Over ons

Dossiers

Zoeken